M.E.B 10 Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 45-46 Cevapları

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • M.E.B 10 Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 45-46 Cevapları


  Sayfa 45
  Soru : Osmanlı Devletinin Sınırlarının Genişlemesi Devlet Yönetimini Nasıl Etkilemiş Olabilir
  Sınırların genişlemesi sonucunda yönetim yönünden eyaletler oluşturuldu.
  Osmanlı ülkesi idari bakımdan EYALETLERE, eyaletler SANCAKLARA, Sancaklar KAZALARA, kazalar daTIMARLI NAHİYELERİNE ayrılmıştı.


  Soru : Topkapı Sarayının Osmanlı Devleti yönetimindeki yeri ve önemi

  Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgahı olmuştur.
  Saray olarak kullanıldığı devirlerdeki fonsiyonları, tarihteki diğer saraylara göre oldukça değişiktir. Burası imparatorluğun tek sahibi Sultanın resmi ikametgâhı olmakla beraber, resmi devlet işlerinin merkezi, bakanlar kurulunun toplantığı, devlet hazinesi, darphanesi ve arşivlerinin bulunduğu yerdi. İmparatorluğun en yüksek öğrenim kurumu, Sultanın ve devletin üniversitesi de sarayda bulunurdu. Osmanlı Türk İmparatorluğunun kalbi, beyni ve her anlamdaki tek merkezi burasıydı. Kuruluşundan epey sonra da sultanların özel haremleri de bu saraya yerleştirilmişti. Osmanlı Türk İmparatorluğu Türklerin tarihte kurduğu 16 bağımsız devletten en uzun ömürlü ve en geniş topraklara sahip olanıdır.Osmanlı Devleti dünyayı yaklaşık 380 yıl Topkapı Sarayından yönetmişlerdir.
  Sarayda Sultanın özel avlusunda bulunan okulda eğitimini tamamlayan yetenekli memurlar, geniş imparatorluğun yönetimi ve örgütlenmesinde büyük bir sadakatla başarı göstermişlerdir.

  Sayfa 46

  Soru : Osmanlı Devletinde Yönetimin Farklı Sınıflar Arasında Bölünmesinin Devlet Yönetimde faydaları nelerdir?
  Osmanlı Devleti’nde kamu hizmetlerini yürüten personel; mülkiye, kalemiye, ilmiye ve seyfiye olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan mülkiye ve kalemiye daha çok idarî işleri yürütmüştür. .
  Osmanlı Devletinde yönetim farklı sınıflar arasında bölündüğü için yönetimin gücü arttı, ülke daha kolay yönetildi.Osmanlı cihan devleti hâline geldi. Altı asırdan fazla ayakta kaldı.(yaptığım araştırmada ancak bunları bulabildim,eksik olabilir,öğretmeninize sorunuz)

  Soru: Seyfiye,İlmiye Kalemiye Günümüz devlet yapılanmasında hangi kurum ve kuruluşlarla benzerlik gösterir.

  seyfiye=adalet ve iç işleri bakanlığı,milli savunma bakanlığı,Denizcilik Müsteşarlığı,dış işleri bakanlığı
  ilmiye= Adalet ve eğitim bakanlığı,diyanet işleri başkanlığı
  kalemiye=maliye bakanlığı,ekonomi bakanlığı
  M.E.B, 10, Sınıf, Tarih, Kitabı, Sayfa, 45-46, Cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun