7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ç.K. Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101

Posted on
 • 11 Aralık 2011 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ç.K. Sayfa 91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101
  Sayfa 91
  1-)avrupalı krallar gemicileri destekliyor.cesur gemiciler yetişiyor
  2-)güney amerika kıyıları ümit burnu
  4-)de yeni yerler keşfedilmezdi amerika keşfedilmezdi. Osmanlı daha zengin olurdu
  5-)yanlarına gerekli yiyecek içecek almışlardır bunlar hiç mi bitmez diye sorabilirsiniz biter o sırada da kıyılarda dururlar.gerekli ihtiyaçalrını karşılarlar.
  6-)doğunu zenginliklerini yeni yollarla keşfetmek.
  7-)ipek yolu önemini kaybetmiştir.atlas okyanusu önem kazanmıştır.
  8-)oradaki insanlara soykırım yapılmıştır.sömürgecilik başladı.hristyan dini yaylıdı.

  Sayfa 92
  2 7 4 8 1 5 3 9 6 10

  Sayfa 93
  1.bu gruptaki insanların yaşam koşulları resimde görüldüğüne göre çok iyi yani zenginler
  1.rönesans ve reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu, resimde görüldüğüne görehiç etkilememiş.
  2.bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili çok fakir olduğunu söyleyebiliriz.
  2.rönesans ve reform gibi yenileşme harketleri bu grubu, resimdede görüldüğü gibi etkilemiştir.
  3.bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili aç ve çok fakir olduklarını, yoksulluk içinde yaşadıklarını söyleyebiliriz.
  3.rönesans ve reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu,resimdede görüldüğü gibi de çok etkilemiştir.

  Sayfa 94
  günlük hayatımızda bir çok yenilikler yapılmıştır. bu yenilikler, mesela coğrafi keşiflerdir.
  sanayide hayatımızın hemen hemen her alanda etkilemiştir. sanayi inkilabını daha açık tanımlayalım.
  18.y.y.da İngilterede ortaya çıkan gelişmeler, dalgalar halinde önce avrupayı etkilemiştir. ve oradanda tüm dünyaya yayılmıştır.
  sanayi inkılabının etkilediği şeyler ise;
  sosyal alanda, ekonomik alanda ve kültürel ilişkilerdir ve sanayi inkılabındada çok önemi vardır...

  Sayfa 94
  Soru: yaşadığınız yerleşim yerini tanıtmanız istense hangi özellikleriyle tanıtırdınız?
  Cevap: Tarihi ve kültürel geçmişi ile.
  Sayfa 91
  Ülkeler Nasıl Gelişir
  1.Coğrafi keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?
  Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş
  olmalarından

  2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
  İzlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

  3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
  Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata
  geçirirdim.

  4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

  5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
  Yapacağı yolculuğun uzun,zor ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra keşfe çıkılmıştır.

  6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?
  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.
  Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları
  Aramaları. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve
  Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az
  bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,
  Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

  7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
  Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

  8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş olabilir?
  Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

  Sayfa 92
  bilim zincirine bir halka daha
  halkaların içindeki numaralar sırasıyla;
  2-7-3-9-6-10-1-8-4-5

  Sayfa 93
  Bir Zamanlar Avrupa
  1.padişahlarla yaşamışlardır
  2.kral ve kraliçe ile yaşamışlardır
  3. sevinçle yaşamışlardır

  1.iyi ve kötü etkilemiştir
  2.iyi yaşamışlardır
  3.iyi yaşamışlardır

  7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat

  Sayfa 100
  Neler Yapabilirsiniz?
  Yapacağım Değişiklikler
  1- 3 ayda bir mazotu işçilere bedava veririm.
  2- İnsanların 1 yıllık ihtiyaçların tamamını karşılayabilmişse 5 ay boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılarım.
  3- Çiftçiye gerekli krediyi uygun bir fiyata veririm.
  Değişiklik için gerekçelerim
  1- Yeteri kadar mazot alırım
  2- Çiftçilerin gerekli ihtiyaçlarını alırım.
  3- Çiftçiye uygun fiyatla kredi veririm çiftçide bize gereken ihtiyaçları verir

  Sayfa 101
  Toprak, Ekonomi ve Ordu
  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi.Ancak çiftçinin vermekle yükümlü olduğu vergiyi devlet değil devlet adına maaş karşılığı bir görevli alır.Bu görevliye “sipahi” bu uygulamaya da “tımar sistemi” adı verilir.

  2.Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Tımar sistemine tabi topraklardan sağlanacak vergilerin doğru tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesinin temel şartıydı.

  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  Tımar sipahileri iki görev almış ve bu iki görev çok önemli yer tutar.

  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir.
  Osmanlı Devletinde toprakların sahibi devletti, kimsenin toprak sahipliği yoktu, oysa günümüzde herkesin kendi toprağı , mülkü var. Vergiler ise Osmanlı Devleti zamanında sipahiler alırdı, günümüzde ise belediyeler bu vergileri almaktadır.

  Benzerlikler
  -sebepsiz yere hiç kimsenin toprakları alınamaz
  -hiç kimseye zorunlu bu işi yaptıramaz

  Farklılıklar
  -eskiden tımar sistemi varmış
  -tımar sahibinin ölümü ile tımar oğluna verilir

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun