İnkılap Ders Kitabı cevapları 11. sınıf

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • İnkılap Ders Kitabı cevapları 11. sınıf

  1) düyunu-umumiye idaresi ülkeden çok büyük paralar toplayarak devlet hazinesine büyük zarar vererek osmanlı ekonomisini çökertti

  2)

  -istanbul (18 mart 1915)

  -londra (26 nisan 1915)

  -sykes-picot (26 nisan 1916)

  -petrogat sözleşmesi (1916)

  -mc mahon (nisan 1916)

  -st.jean de maurience (21 nisan 1917  3)

  -osmanlı devletinin 1.dünya savaşından yenik çıkması

  -mondros ateşkes anlaşması uyarınca türk ordusunun terhis edilmesi

  -işgalcilerin halka zulm etmesi

  -halkın milliyetçi bilince sahip olması  4)

  -milli mücadele'de en önemli cephe olan batı cephesine yakın olması

  -ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması

  -anadolunun ortasında merkezi bir konumda bulunması

  -iç kesimlerde olması nedeniyle güvenlıkte olması  5)

  "meclis hükümeti sistemi" kabul etmiştir. cumhuriyetin kurulmasına kadar hükümetın kurulması bu sisteme göre yapılacaktır .cumhuriyetin ilan edilmesınden sonra kabile sistemine geçilmiştir.  6)  Sevr Antlaşması  1. Dünya Savaşı'nın galipleri 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanarak savaş sonrası barışı görüşmeye başlamışlardı. Yenilen devletlerle tek tek antlaşmalar yapıyorlardı. Osmanlı Devleti hariç diğer yenilen devletlerle barış yapılmıştı. Sadece Osmanlılarla gizli anlaşmaların uygulanmaması nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu imzalanmamıştı. Büyük devletler San Remo'da 18-26 Nisan 1920'de toplanarak Osmanlı ile yapılacak barışı görüşmeye başladılar. Toplantıya gözlemci olarak katılan Tevfik Paşa taslağın devlet tasfiyesi olduğunu belirtmişti. Bu ortamda İstanbul Hükümeti bir olağanüstü kurul toplayarak (Şüray-ı Saltanat) bu barış taslağını kabul etti. Sevr'in kabul edilmesinde Yunanlıların doğu Trakya ve Batı Anadolu''da harekete geçmeleri de etkili olmuştur. Sonunda 10 Ağustos 1920'de anlaşma imzalanmıştır.  Sevr Antlaşmasının Belli Başlı Hükümleri:  1.Sınırlar

  a. Trakya Sınırı: Çatalca hattının biraz ilerisinden geçiyordu.

  b. Suriye Sınırı: Gaziantep, Bilecik, Urfa ve Mardin'in kuzeyinden geçiyor, bunun güneyi Suriye topraklarında kalıyordu.

  c. Doğu Sınırı: Giresun, Erzincan, Muş, Bitlis, Van Gölü'nün doğusu Ermenilere bırakılıyordu.

  d. Boğazlar Bölgesi: Burada askersiz bir bölge kurulacaktı. Bu bölgede askeri hareketlerde bulunmak yasaktı. Yaklaşık 20-25 km'lik saha bu bölgeye giriyordu.  2. Arabistan ve Irak toprakları İngilizlere bırakılıyordu.  3. İtilaf Devletleri Türkiye'de özel nüfuz bölgeleri kuruyorlardı.  4. Barış şartları itilaf devletlerinin istediği şekilde uygulanacaktı. Aksi bir hareket olursa İstanbul elimizden alınacaktı.  5. Mecburi askerlik kaldırılacak, jandarma subayları arasında %5 yabancı subay bulunacaktı.  6. Kapitülasyonlar yeniden yeni kurulan devletlerde dahil bütün devletlere verilecekti.  7. Devletlerin gelir kaynakları işgal devletlerinin işgal harcamaları ve savaş tazminatı için kullanılacaktı.  8. İsteyen Türk uyruğu herhangi bir devletin uyruğuna geçebilecek, böylece kapitülasyonlardan yararlanacak ve vergi ödemeyeceklerdi.  9. Boğazlar Komisyonu: Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Rusya tarafından atanacak üyelerden bir komisyon kurulacaktı ve bu komisyona hiçbir Türk giremeyecekti. Özel bayrak ve bütçeye sahip olacaktı. Komisyon; boğazlardan geçiş; fenerlerin idare ve bakımı, kılavuzluk işleriyle uğraşacaktı.  Wilson İlkeleri  * Barış antlaşmaları açık olacak.  * Karasuları dışında, savaş ve barışta denizlerde mutlak serbesti bulunanak.  * Uluslararası bütün ekonomik engeller kaldırılacak ve eşitlik sağlanacak.  * Ülkelerin silahlanmayı bırakıp, yalnızca iç güvenlikleri seviyesine indirilmesi için karşılıklı garanti verilecek.  * Sömürgeler üzerindeki isteklerin serbestçe ve tam yansızlıkla incelenerek, bu bölgeler halkının çıkarların gözönünde tutularak sonuca bağlanması sağlanacak.  * İşgal edilmiş Rus Toprakları boşaltılacak ve Rusya'ya kendi gelişmesini sağlaması için her tür imkan verilecek.  * Belçika'nın egemenlik haklarına dokunulmaksızın, boşaltılıp yeniden kurulacak.  * İşgal edilen Fransız Topraklarının boşaltılıp, Almanya'nın 1871 yılında Alsas-Loren'i almakla yaptığı hatanın düzeltilmesi, yani bu toprakların tekrar Fransa'ya geri verilmesi ve barışın garanti altına alınması sağlanacak.  * İtalyan sınırları ulusal esaslara göre düzeltilecek.  * Romanya, Sırbistan, Karadağ Topraklarının boşaltılması- Sırbistan'a denizden serbest bir kapı verilmesi, Balkan Devletleri'nin ilişkilerinin ulusallık bakımından, tarihsel esaslara göre dostça düzenlenmesi, Balkan Devletleri'nin siyasal ve ekonomik bağımsızlıkları ve sınırlarının dokunulmazlığı için uluslararası garantiler verilmesi sağlanacak.  * Osmanlı İmparatorhığu'nda, Türkler'in oturdukları bölgelerin bağımsızlığının sağlanması; Türk egemenliği altında bulunan diğer uluslara da özerk bir gelişme için tam ve engelsiz bir fırsatın sağlanması; Boğazlar'ın uluslararası garanti altında bütün devletlerin ticaret gemilerine açılması sağlanacak.  * Denizden bir kapısı bulunan bağımsız bir Polonya kurulacak.  * Büyük ve küçük ulusların, siyasal bağımsızlıklarının ve toprak bütünlüklerinin karşılıklı güvenliğinin garanti altına alınması amacı ile bir millet teşkilatı kurulacak.

  İnkılap Çalışma Kitabı, İnkılap, Çalışma Kitabı, cevapları, 11. sınıf

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun