7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

Posted on
 • 23 Aralık 2012 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:


 •                                7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

  ÜNİTE 1: İletişim ve İnsan İlişkileri

  Sayfa 20 Konu İşaret dili

  1.Nasrettin Hoca ve yabancı bir bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  Bilgin dünyayı anlatıyor. Nasrettin Hoca ise yemek kültürüne göre yorumluyor.

  2.Yabancı bilgin ile Nasrettin Hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  El kol hareketleri konuşma

  3.İletişimde konuşmanın dışında başka hangi unsurlar önemlidir?
  Mimik haretleri ses düzeyi oturma şekli vb.

  4.İletişim kurarken sizin de Nasrettin Hoca’nın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılaştırınız.

  Sayfa 21 Ben Olsaydım

  1.Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
  Bir hata yaptığımı anlarım.
  2. Çevrenizdekilerin sizi dinlememesi.
  Sesimi değiştirip el kol hareketlerini öne sürerim.
  3. Çevrenizdekilerin sizi görmezlikten gelmesi
  Ses değiştirip kendmi fark ettiririm.
  4.Size sevmediğiniz bir isim takılması.
  Mutsuz eder.
  5.Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi.
  Birgün kızarım.
  6.Görünüşüzle dalga geçilmesi.
  Birgün zor kullanmaya başlarım
  7. Siz konuşurken arkadaşlarınızın başka şeylerle meşgul olması.
  İşlerini bitince konuşmaya başlarım.

  2.Yukarıda yer alan iletişim kopukluklarının yaşanmaması için neler yapılmalıdır?
  İletişimi doğru düzgün bir dille ifade edip bedensel dile önem verilmelidir.


  Sayfa 22 Hacivat ile Karagöz

  Hacivat ile Karagözdeki iletişim hatalarını belirleyiniz. Belirlediğiniz iletişim hatalarını verileen balığın kılçıklarına yazınız. Verilen kılçık sayısından daha fazla hata bulursanız balığa yeni kılçıklar ekleyebilirsiniz.

  Sayfa 23 Yaşadıklarımız
  Yavuz ile ilgili aşağıdaki okuma parçasını okuyarak sorular cevaplayınız.

  1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  Ben dilini kullanmama , birbirlerini dinlememe , eleştirme vb.
  2.Günlük yaşamınızda etkili iletişije örnek olan yada iletişimi bozan bir olaya örnek veriniz.
  Öğretmenin konuşması ve öğrencilerin onu dinlememesi.
  3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmek de önemlidir. Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapılmalıdır?
  Arkadaşı doğru seçip iyi dosluk kurmak.
  4.Yavuz’un arkadaşları ile iletişimde aygunhoca.com hala devam eden problem nedir?
  Geçinmeme ve yanlış seçim
  5.Etkili iletişim kurmak için neler yapılmalıdır?
  İletişim kurallarına dikkat edilmeli
  Sayfa 24 Ben de Biliyorum

  1.İnsanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  Ses boy kilo görünüş vb.
  2.”Her insan farklıdır.” Cümlesinde anlatılmak istenen ana düşünceyi, yukarıdaki hikaye ile ilişkilendirerek aşağıya yazınız.
  Bazı insan uzun boyludur bazısı kısa. Bazısı şişmandır bazısı zayıf. Basızı erkektir bazısı kadın.
  3.Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz?
  Daha fazla ilgili ve duyarlı     

  Sayfa 25 Nasıl Tamamlarsınız?

  Aşağıdaki metinleri okyunuz. Altlarındaki boşluklar tamamlayınız.

  Ahmet
  Efendim
  Arkadaşı
  Maça geliyormusun?
  Evet hem de bütün ailem ile.

  Sevgi
  Efendim
  Dilek
  Sevgi ödevlerde yardım etmiyosun. Ve beni zor duruma düşürüyorsun.
  Sevgi
  Ben böyle düşünmemiştim. Ama sen daha iyi biliyorsun.
  Dilek
  Ama sende öğreneceksin.

  Ayşe
  Anne merhaba
  Annesi
  Kızım eve geç geliyorsun. aygunhoca.com Ve beni düşündürüp zor durumda bırakıyorsun.
  Ayşe
  Ben böyle düşünmedim. Tamam senin dediğini uygularım.


  Sayfa 26 Doğru Bilgi Alma/Verme

  1.    İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
  Hayır, haber yanlış yazılmış.
  2.    Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissedersiniz?
  Tabiki üzülürüm ve basına kırgın olurum.
  3.Sizce Garip Toy!un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissedersiniz?
  Ona inanırdım. Ve destek olurdum.
  4.Sizce Garip Toy hakkında yazılan bu haber, onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  Bir iş görüşmesinde soyguncu diye alınmaz.
  5.Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız gerekseydi nasıl yazardınız?
  2.haber gibi yazardım.
  6.Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmesydi bundan kimler etkilenirdi?
  Okuyan kişiler.
  7.Garip Toy uğradığı haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir? Bu konuyu araştırarak yazınız. Yalan haber olgusunda okuyucular nasıl etkilenir?
  Basına açıklama yaparak. Yalan haber insan dürüstse bile insanı suçlu duruma düşürür.
  Sayfa 27 İletişim Özgürlüğü
  1.Gündelik yaşamınızda, gazete,dergi,radyo ve televizyon olmadığı bir günü hayal edin. O gün yaşamınız nasıl olurdu?
  Haber olmazdı. Aile bütünlüü ortadan kalkardı. Ve insanın eğlencesi olmazdı.
  2.Ne tür haberleri ve bilgileri gazete,radyo,televizyon ve İnternet’ten edinebiliyorsunuz?
  Hepsini
  3.Anayasa’mızın 28. maddesi 1. cümlesi ”Basın hürdür, sansür edilemez.” der.Böyle bir maddenin Anayasa’da yer almasının gerçekleşmesini neler olabilir?
  Basın millettir.Millet hür olmassa ülke hür olmaz.
  4.”Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölümelere neden olmaktadır. Toplumun birliği ve bütünlüğü için kitle iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlayarak halka duyurması gerekir.” Diyen bir kişinin görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
       Evet katılıyorum. Çünkü fikirleri dinleme ve fikir bütünlüğünü ortaya  çıkarmak gerekir.


  Sayfa 28-29 Haklarım
   
  1.Yukaridaki durumu Anayasa’nın 21,14,20 ve 28.maddeleri çerçevesinde değerlendirerek aşağıya yazınız.
  Kumar ülkemizde yasaktır. Ve bunu ülkemizde yaparsanız bu maddeleri savcılıktan izinle geçilebilir.

  Anayasamız’ın 20 ve 21. maddesini tekrar okuyarak aşğıdaki sorulara cevap veriniz.
  1.Özel hayatın gizliliğini koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı,sizce neler olurdu? Aşağıdaki boğluğa yazınız.
  Özel hayat diye bir şey kalmayıp sırlar açığa çıkardı.
  2.”İnsanların mutluluğuiçin gereken koşullardan biri de özel aşamın gizliliğidir.” Bu ifade anlatılmak istenen ana düşüncyle ilgili görüşlerinizi yazınız.
  Evet öyledir.
  3.Konut dokunulmazlığını koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler olurdu?
  Herkes birbirinin evine girer kargaşa çıkardı.
  4.Açıkgöz gazetesinin foto muhabiri genel seçimlerde oy kullanmakta olan ünlü sanatçı Şemsettin Betses’ resmini çekiyor. Gazetede yayınlanan foğrafta Betses’in oyunu hangi partiye verdiğini açıkça görülebiliyordu. Seçimlerin gizli oyla yapılmasını şlkesini hiçe saydığını söyleyenlere muhabir şöyle yanıt veriyor:
  “Ünlü kişilerin gizli hiçbir şeyleri olamaz. Üstelik basın özgürdür, halkın da doğru haber alma hakkı vardır.”
  Muhabirin görüşüne katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden katıldığınızı açıklayınız.
  Tabikide hayır, katılmıyorum. Çünkü oy gizlidir. Ve o gazeteci meslekten atılıp dava açılmalıdır. Betses’in hayranları ise farklı partidense onu dinlemez

  Sayfa 30 Milli Mücadelede İletişim

  1.İradeyimilliye gazetesi hangi amaçla yayınlamaya başlamıştır?
  Halka savaşı anlatma
  2.Ulusal bağımsızlık mücadelesinde “İradeyimilliye” gazetesi nasıl bir rol oynamıştır?
  Haber verip dayanışma destek olmuştur.
  3.Atatürk’ün MillÎ Mücadele süreci ve sonrası halkı bilinçlendirmek, ikna etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla iletişim amacıyla iletişim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
  Gazete ve telgraf
  4.Günümüzde halkı bilinçlendirmek için ve kamuoyu oluşturmak için hangi iletişim aracı daha etkilidir? Neden?
  Televizyon radyo ve İnternet. Çünkü anında haber alabiliyoruz.


  2.ÜNİTE Ülkemizde Nüfüs
  Sayfa 38 Nüfusu İnceleyelim
     
  İller    1950    1990    2000
  1.İstanbul    1.166.477    1.3309.190    10.018.735
  2.Ankara    819.693    3.236.378    4.007.860
  3.İzmir    768.411    2.694.770    3.370.866
  4.Adana    508.518    1.934.907    1.849.478
  5.Bursa    545.919    1.603.137    2.125.140
  6.Mersin    317.929    1.266.995    1.651.400


  1.Nüfüsu artan iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Burs, Mersin
  2.Nüfüsu azalan iller: Adana
  3. 2000 yılı nüfüs sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olandan başlayarak sıralayınız.
  İstanbul,Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin
  4.En çok artış hangi ilde görülmüştür? Neden?
  İstanbul
  5.Hangi ilde nüfüs azalmıştır? Bunun sebepleri neler olabilir?
  Adana’da çünkü yerleşim ve şartlardan olabilir.
  6. Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfüsu be kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfüsu ülkemiz nüfusunun yüzde kaçını oluşturmaktadır?
  Yaklaşık 23 milyon. Bu da %33’ünü kapsıyor.
  7.Nüfüsu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  Trafik sıkışıklığı
  8.Nüfüsu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
  Ulaşım araçlarında olabilir.

  Sayfa 39 Yoğun mu, Seyrek mi?

  Ders kitabınızın 34. sayfasındaki “Türkiye’nin Nüfus Yoğunluğu Haritası’ndan yararlanarak aşağıdaki tabloları uygun şekilde doldurunuz. Çalışmanıza yaşadığınız ili de ekleyiniz.

  Yoğun nüfuslu yerler    Nedenleri    Sonuçları
  İstanbul    Kara ve deniz ulaşımı  gelişmiştir. Ilıman iklim özellikleri görülür. Samayi, ticaret ve turizm merkezidir    Ülkemizin en kalabalık şehiridir.
  Ankara    Sanayi ve ticaret gelişmektedir. Nüfus artımı fazladır.     Ülkemizin başkenti ve 2. kalabalık şehridir.
  İzmir    Denizcilik gelişmişdir. Gemicilil bakımında önde şehirlendendir.    Ülkemizin gelişmekte ve 3. kalabalık olan şehridir.
  Ordu     Fındık çay gibi mahsüllerle tanınır. Nüfusu yoğun bir şehirdir.    Türkiye’nin fındık gibi mahsüllerde dış sevkiyatlarda öncü bir şehirdir.
  Osmaniye    Sıcak bir şehirdir. Küçük ama kalabalıktır.    Tatlı gibi ürünleri gönderir.
  Trabzon    Nüfusu orta derecedir. Fındık gibi mahsüllerde Rize gibi’dir. Yağışlı iklimi vardır.    Bal yapımı burdadır.


  Seyrek nüfuslu yerler    Nedenleri    Sonuçları
  Hakkari    Yer şekilleri dağlıktır,ulaşım zordur,tarım alanları azdır. Sanayi, ticaret vb. gelişmemiştir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
  Kırşehir    Sanayi ve ticaret yönünden gelişmemiş olan Kırşehir bozkır topraklarıyla az nüfuslu bir şehirdir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
  Diyarbakır    Terör olayları nedeniyle yerleşime korkulan bir şehirdir. Ticaret ve sanayi gelişmemiştir. Çok sıcak bir şehirdir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
  Bingöl    Nüfusu çok azdır. Sanayi bakımdan gelişmemiştir.    Gelişmemiş bir şehirdir
  Kilis    Suriye’ye sınır komşusu olan Kilis küçük ama orta nüfuslu şehirdir.    Türkiye’nin en küçük şehirlerindendir.

  Sayfa 40 Nüfusumuzun Yapısı

  1.Ülkemizin nüfusunun büyük kısmını hangi yaş grubu oluşturur? Bu yaş grubunun oranının fazla olmasının sonuçları nelerdir?
  0-14 yaş grubu büyük kısmını oluşturur. Nüfusumuz gençtir.
  2.Ülkemiz nüfusunun en az kısmı hangi yaş grubunu oluşturur?
  Bu yaş grubunun en az olmasının sonuçları neler olabilir?
  65 yaş üzeridir. Nesil yaşlı değildir.
  3.Grafiklerden yararlanarak kadın ve erkek nüfusun okuma yazma oranları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
  Erkek nüfusu okuma yazma daha çok bilen taraftır. Kadın nüfusu en çok bilmeten taraftır.
  4.Nüfusun yaklaşık %88’i okuma yazma bilmektedir. Bu oranın %100’e çıkarılması mümkün müdür? Neler söyleyebilirsiniz?
  Köylere okul yaptırılırsa olabilir.
  5.Çalışmayan nüfusun çalışan nüfustan fazla olmasını nasıl değerlendirirsiniz?
  Türkiye’de işsizlik sorunu vardır. Ve bu sorun zam yapmadan emekli maaşını arttırarak.
  6. Çalışanların çığunkuğun erkek olmasının nedenleri neler olabilir?
  Türkiye’de kadınlara değer verilmiyor.

  Sayfa 41 Çalışan Kadın Ve Erkek Nüfusumuz
  Kadınların ekonomik faaliyetlere katılma oranı (%)


  Erkeklerin ekonomik faaliyetlere katılma oranı (%)


  Kadınların ekonomik faaliyetlere katılma oranı: %20
  Kadınlar hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
  Tarım. Çünkü kadınlar tarım sektöründe daha çok yararlı oluyor.
  Erkeklerin ekonomik faaliyetlere katılma oranı : %80
  Erkekler hangi ekonomik faaliyete daha yüksek oranda katılmaktadır? Neden?
  Hizmet.Çünkü bu erkekler işe daha çok yatkındır.
  Sayfa 42 El Ele Tutuşalım
  Aşağıda  verilen metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.
  1.Yukarıda verilen bilgilerden neler öğrendiniz?
  İşsizlik ve ulaşım sorunu vardır.
  2.Metinde geçen çocuklar hakkında neler hissettiniz?
  Çocuklar okuula gidemedikleri için eğitim alamıyorlar.
  3.Bu çocukların bulunduğu durumun olumsuz yönleri neler olabilir? Köydeki işsizlik, çocukları nasıl etkilemektedir?
  İlerde eğitim alamadıkları için devlet işinde olamayacaklardır. Ve çocukların ailesi işsizlikten her isteğini servis vb. şeyleri sahip olamamaktadır.
  4.Köydeki çocukların durumu ile ilgili olumlu düşünceleriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir?
  Fakir, aç ve muhtaç.
  5.Okul ile ilgili sorunu çözmek için neler yapardınız? Önerileriniz nelerdir?
  Köye okul yapardım.

  Sayfa 43 Girişimci
  1. Küçük Ölçekli Kredi Projesi’ni kimler sağlıyor?
  Sivil toplum kuruluşları.
  2.Bu projeden kimler nasıl yararlanıyor?
  Yoksul kadınlar.
  3. Haberde, kredi kullanan kişilerin “girişimci” olarak nitelendirilmesini nasıl açıklayabilirsiniz?
  Kadınlar girişimci olarak ekonomiye katkı yapıyor. Evlerine katkı yapıyor.
  4.Bu projeden siz de yararlanıyor olsaydınız nasıl bir iş yapmayı planlardınız?
  Bilgisayar dükkanı açardım.

  Sayfa 44 Devletimiz Çalışıyor
  1.    ÇATOM yoksul ve işsizlikleri azaltmak için kurulmuştur.
  2.    SSK özel işletme çalışanlara bakan kurumdur.
  3.    BAĞ-KUR esnaf ve serbest meslek erbabına bakan kurumdur.
  4.    Emekli Sandığı tüm devlet memur kadrosuna bakmakla yükümlüdür.

  1.Devlet ücretsiz kalem ve defter dağıtır.
  2.Devlet ücretsiz kitap dağıtır.
  3.Devlet ücretsiz kalilöfer ücretini karşılar.
  Sayfa 45 Alamanya Beyleri
  1.Almanya’da kalmış gurbetçilerimizin özlemi
  2.Şiirde geçen, göç ile ilgili iki kavramı tespit ederek cümlede kullanınız.
  a) Gurbet
  Gurbetteki vatandaşlarımız ülkemize gelerek oy kullandı.
  b)Hasret
  Hasret uzakta kalınca anlaşılıyor.
  3.Göçün şiir, türkü gibi edebi ürünlere konu olmasının sebepleri ne olabilir?
  Dikkat çekme.
  4.Aşağıdaki boşluğa göç konulu bir türki ya da şiir yazınız.
  Hasrettir bir aşk Anadolu
  Türk’tür dünyanın imparatoru
  Uzak diyarlardayım Anadolu’dan
  Aşığım Anadolu’ya

  46. Sayfa Doğdumuz Yerden Doyduğumuz Yerler
  1. Hasan Güçyılmaz İstanbul’a neden göç etmiştir?
  İş için.
  2.Yılmaz’ın İstanbul’da karşılaştığı sorunlara örnekler veriniz.
  a) Eğitim: Nüfus fazlalığından okul çok kalabalık
  b) Sağlık: Hastane çok ama nüfus kalabalğından yetmiyor.
  c) Barınma: Ev bakımsız ve tamire ihtiyacı var.
  d) İş: Seyyar satıcılık yapmak istiyor.
  3. Hasan Güçyılmaz köyden kente göç eden milyonlarca kişidem sadeve birisidir.Onun mektubundan yola çıkarak kente göçle birlilte ortaya çıkan sorunlara çözümlerinizi yazınız.
  Hayat daha pahalı. Yaşama alışmak zor. Nüfus kalabalık.

  Sayfa 47 Yerleşme Ve Seyehat

  1.İnsanlar neden seyahat ederler?
  Gezmek için
  2. İnsanlara seyahat özgürlüğü sağlanmasının sebebi ne olabilir?
  Turist çejkmek için
  3.Seyahat özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
  Beyin göçü nedeniyle.
  4.Siz nerelere, niçin seyahat etmek istersiniz?
       Yurtdışında İngilizce’yi öğrenmek için İngiltere’ye gitmek isterim.
       5.İnsanlar neden farklı yerlere yerleşim amaçlı göç ederler?
       İş bulmak tarım için köylere giderek
       6.İnsanlara yerleşim özgürlüğü sağlanmasının sebebi ne olabilir?
        Eğitim öğretim iş gibi sebepler için.
  7.Yerleşim özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
  Yurtdışı sınırı
  8.Bulunduğunuz yerden farklı bir yerde yaşamak isteseydiniz nereyi, niçin seçerdiniz?
  Brezilya. Çünkü yeşil bir ülke.


  ÜNİTE 3 TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK
   Sayfa 59 Kervansaraylar
     
  1.Türkiye Selçukluların, kervansarasyların yapımına ve işleyişine önem vrmesinin sebebi nedir?
  Bu yapılar bir sığınak görevi yapıyordu.
  2.Sinop, Antalya ve Alaieye (Alanya) şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Denizin olması.
  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Şeker imalethanesi sayesinde.
  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Karlı işler yapıldığı için.
  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı Seferleri ve Miryofekalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Sığnak olarak kullandıkları için.
  6.Kervvansaraylar kaç kilometre aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  30-40 km aralıklarla yapılmıştı. Çünkü menzil için
  7.Kervansaraylardan kimşer yararlanmıştır?
  Hastalar, fakirler
  8.Kervansarayların etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Taş ve benzeri şeylerin içeri girmemesi için
  9.Kevransaraylarda Türk kültürü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Türk mimarisine benzer
  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilir?
  Çeşitli kürkler, ipekli kumaşlar, Türkmen atları
  11.Kervansarayların hizmetini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Hotel

  Sayfa 60 Haçlılar Evlerine Dönüyor

  1.Louis (Luis) karşılaştığı insanların hangi özelliklerinden etkilenmiştir?
  Kullandıkları eşyalar, yemekleri vb.
  2.Ülkesine dönerken neler hissetmiştir?
  Ülkeye gelmeden önceki umutları bitmiş üzgündür.
  3.Gördüğü yerlerden ülkesine neler götürmek istemektedir? Neden?
  Resim, kitap, eser ve çorba. Çünkü çok hoşuna gitmiştir.

  Sayfa 61 Belgeleri Yorumlama

  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Hayır katılmamaktadır.

  2.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl bir yol izlenmesini düşünmektedir? Siz de Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Dostluk şeklinde bir yol izleyecektir. Evet katılıyorum. Çünkü dostluğun çözemeceği şey yoktur.

  3.B kaynağına göre Osman Gazi’nin Bilecik tekfuryla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Emanet etmeleri. Kadınlarını götürmeleri.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşanan olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun hangi kişisel özelliği kanıt olarak gösterilebilir?
  Osman Gazi’nin ne kadar eşitçi olduğunu gösteriyor.

  Sayfa 62 Osmanlı Genişliyor

  Osman Bey (1299-1324)                                                İznik
  Orhan Bey (1324-1362)                                                 Bursa
  I.Murat (1389-1402)    Sofya
  Yıldırım Bayezit (1389-1421)    Edirne
  Çelebi Mehmet (1413-1421)    Kosova
  II.Murat (1446-1451)    Niğbolu
      Ankara
      Selanik
      Varna
      Gelibolu

  1.Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Toprak yönünden
  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler neler olabilir?
  Turan taktiği. Çünkü geniş topraklara hükmetmek isiyordu.
  Sayfa 64 “Kuruluş” Filmi Çalışma Kağıdı

  1. Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  1281-1324
  2. Film hangi sahne ile başklıyor?
  1280 yılı büyük bir göç kervanı ile başlıyor.
  3. Filmde hangi şehirler ve tarihî mekanlar var?
  Anadolu’daki şehirler ve tarihi mekanlar vardır.
  4. Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Orhan Gazi ve Şeyh Edebalı
  5. Filmede yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nn Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları yük taşıyarak vb. gibi işler yaparak gerçek kadınlıklarını göstermişlerdir.
  6. Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman Bey ve Ertuğul Gazi
  7. Filmde sizi en çok hangi sahne etkilemiştir?
  Osman Bey ve aşık olduğu kızla konuşma sahnesi
  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir Bunun için kimlerden görüş almıştır?
  Oğullarından birine bırakmayı düşünmektedir. Ve oğullarında görüş almıştır.
  9. Osman Bey’in gördüğü rüya neyi anlatmaktadır?
  Bizans sınırında küçük bir uç beyliğin üç kıtada hüküm sürecek bir devlet olacağını görür. Ve de sevdiğine kavuşacağını.
  10. Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Bir çadırda oğullarını teker teker çağırarak geçecek kişiyi belirlemiştir.
  11. Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar vardır?
  Bizans haçlı kıyafetleri ile Türkler ise sade kumaştan kıyafetler giyiyorlardı.
  Bizans kalelerinde lüks bir yaşam yaşıyordu. Türkler ise göçebe bir şekilde varlık ve yokluk arasında bir yaşam yaşıyordu.
  12. Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Aralarındaki ilişkiler iyi idi. Geçmişten gelen hediye sunma gelenekleri vardı.
  13. Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nsıl buradaki halka nsıl bir konuşma yapıyor?
  Korkmamalarını canlarına başlarına bir şey gelmeyeceğini söylüyor.
  14. “Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af/merhamet istemek.
  15. Osman Beyi’n arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca,Gazi Abdurrahman ,Konur Alp ve Samsa Çavuş gibi komutanlardır. 16. Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?

  17. Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu Sultan, Osman Bey’e neler göndermiştir?

  18. Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Cesur, vazgeçmeyen ve ne olacağını tahmöin edebilen.
  19. Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?

  20. Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Oğul! Din işlerini her şeyden evvel ele alıp; yürütmek gayret ve esasını daima gözönünde bulundur ve bu esası sakın gevşekliğe uğratma. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, din ve devletin kuvvetlenmesine sebep olur. Din gayretine sahip olmayan, sefâhete düşkün olan ve denenmemiş kimselere devlet işlerini verme! Zira yaradanından korkmayan kimse, O'nun yarattıklarından da çekinmez.
  Allah'ın rızası için devlet hizmetinde gayret gösterenleri daima gözet. Böyle kıymetli kimselerin vefatından sonra aile fertlerini koru, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşıla. Tebeandan hiç kimsenin malına - mülküne dokunma. Hak sahiplerine haklarını ver, layık olanlara ihsan ve ikramlarda bulun, onların ailelerini de gözet.
  Alimleri, fazilet sahiplerini, edipleri, yazarları ve sanat erbabını gözetip koru. Onlara hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Başka bir memlekette olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan; onlara layık bir usul ve ifade ile memlekete getirt. Onlara her türlü imkanı tanıyarak ülkene yerleştir ki memleketinde çoğalsınlar; din ve devlet işleri nizama girip ilerlesin.
  Sakın, ordun ve zenginliğinle mağrur olma. Benden ibret al ki; zayıf, güçsüz bir karınca misali, hiç layık olmadığım halde buraya geldim ve Allah'u Teala'nın nice nice ihsanlarına ve inayetlerine kavuştum. Sen de benim uyduğum ve uyguladığım nizamı uygula. Dinimizin tayin ettiği beytü'lmaldaki gelirin ile kanaat eyle. Senden sonra geleceklere de aynı nasihatlerde bulun ve iyice tenbih eyle.
  Daima adalet ve insaf üzerinde bulun, zulme meydan verme. Herhangi bir işe başlayacağın zaman Cenabı Allah'ın yardımına sığın. Tebeanı düşmanların ve zalimlerin saldırılarından koru.
  21. Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.

  22. Filmin nasıl sonra ermesini isterdiniz ? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ettirirdiniz?

  23. Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Osman Bey’in kardeşlerinin beylik seçiminde neden sesini çıkarmamaları.

  Sayfa 66 Fetih ve Fatih
  1.İstanbul 15. yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
  Bilinmiyordu.
  2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
  Fatih Sultan Mehmet ve ordusu.
  3.Tabloda çizilen mekan neresidir?
  İstanbula girdiği yer
  4.Ressam olsaydınız fetih ve Fatih Sultan Mehmet’şe ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz
  Ben olsam bu resmi değiştirmezdim. Çünkü bu resim herşeyi anlatıyor.

  Fetihten önce
  1 Bizans İmparatoru İstanbul’u alınamayacağını düşünerek kendisine çok güveniyordu. Bunun sebebi ne olabilir?
  Ordusuna güvendiği için.
  2.İstanbul’dan önce Osmanlı Devleti’nin başkenti neresiydi?
  Edirne
  3.İstanbul’un Fethi’ndenn önce Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?
  Gemiler Boğaz’da takılıyordu. Şimdi Boğaz’ın hakimi Osmanlı.
  4.İstanbul’un Fethi’nden önce Osmanlı Devleti’nin ticari durumu hakkında neler söylersiniz?
  Daha azdı. Tüccarlar az geliyordu.

  Fetihten Sonra
  1.Osmanlı padişahı I.Mehmet, İstanbul’u fethetmek için ne gibi çözümler üretmiştir?
  Kaleyi kuşatma gibi içten çözümler.
  2.İstanbul neden başkent yapılmıştır?
  Osmanlı’nın baş şehri olduğu için.
  3.İstanbul’un Fethi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti hakkında neler söylersiniz?
  Tüccarların çok geldiği bir şehir. Ticaret daha hızlı.
  4.İstanbul’un Fethi’nden sonra Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu hakkında neler söylersiniz?
  Orta Doğu elinde olan Osmanlı fetihlerini daha kolaylaştırıyor.

  Sayfa 68 ve 69 Dayanaklarımız

  A-Coğrafi Konum
  Boğazlara sahip olma gemi ticareti ve fetihleri deniz yoluyla başlatmak için çok avantaj sağlar.
  Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeolojik konumunun uluslararası ilişkilerdeki rölünü karşılaştırınız.

  Uluslararasında ticaret daha kolaylaştırmıştır.


  B-Yerleşme
  Daha çok şehir merkezlerine yakın yerlere yerleşme yapılmıştır.
  Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemindeki göç sebepleriyle günümüz ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız.
  Osmanlı’da savaş nediyle burada ise işsizlik sorunu nedeniyle.


  C-Askeri Yapı
  Onlu sistem gibi sistemler geliştirilmiş ve uygulanıyordu. Tımarlı sipahiler ve akıncılar vardı. Fetihler hızla sürüyordu.
  Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Onlu sistem yok. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’yle üçe ayrılır.
  D-Ekonomik ve Sosyal Yapı
  Konaklar, saraylar, hanlar, medreseler gibi yapıları vardır. Ekonomiden ise tüccarların önemi büyüktü.

  Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebepleri günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriz.
  El işçiliği o zaman sanayi gelişmeyip tüccarlar yoğun olduğu için yapılıyordu. Günümüz şartlarına göre değerlendirirsek dikiş nakış dükkanlarına satıp eve  katkı sağlamak için yapılıyor.

  Sayfa 70 Yelkenler Fora
  Ders kitabınızın 89 ve 71. sayfaları arasında yer alan bilgilerden de yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
  1071 yılında
  2.Çanka Bey’in donanmasını kurduğu şehir hangi şehrimizdir?
  İzmir
  3.Selçuklu Döneminde, Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde hangi boğazları kullanmamışlardır?
  İstanbul Boğazı
  4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
  Anadolu Selçuklu Devleti
  5.Osmanlı’nın donanmasının oluşmasında neler etkili olmuştur?
  Denizcilik toprak ütünlüğü elde etme istemesi

  Sayfa 72 Bursa’da Zaman

  1.Şiirde, Bursa’yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
  Cami havluları, şadırvanlar, eski duvarlar, ağaçlar, mimariler, Yeşil Türbe.
  2.Şiirde geçen mekânlardan hangileri günmüzde Bursa’da hangileri yer almaktadır?
  Hepsi
  3. “İhtiyar çınar” sözü neyi simgelemektedir?
  Eski bir ağaç
  4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını araştırarak yazınız.
  Şadırvan:
  Genellikle cami avlularına yapılmış, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üstü kubbeli ya da açık havuz.
  Avlu:
  Bir binanın önünde ya da birkaç binanın ortasında kalan, çevresi duvarlarla çevrili üstü açık alan.
  Menkıbe:
  Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
  Musiki:
  Müzik
  Tılsım:
  Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan şey

  Sayfa 73 İl Yıllığı Oluşturalım

  İlinizle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bu soruları cevaplarken sözlü tarih yöntemini kullanabilirsiniz. Cevaplarınızı verirken ilinizin geçmişiyle karşılaştırma yapabilirsiniz.
  (Siz de ekleme yapabilirsiniz.)
  İlinizin adı: Ankara
  Coğrafi Konumu: İç Anadolu
  İklimi: Karasal
  Yer Şekilleri: Bozkır ve düzlük
  Tarihi: İlk isimleri Angora, Anküra’dır. Atatürk zamanında Meclis olduğu için savaşın beyni olmuştur. Savaş kazanıldığında Atatürk tarafından başkent olarak ilan edilmiştir.
  Ekonomik faaliyetler: Sanayi, ticaret yün vs.
  Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tiftik keçisi yünü, dikiş nakış gibi el işlemeleri.
  Nüfus ve yerleşme: Merkez olmak üzere düzlüklerin üzerindedir.
  Geçmişte nüfus ve yerleşme:
  Nüfus daha azdı. Köyler daha ağırlıklıydı.
  Tarihî ve turistik yerler: Anıtkabir, TBMM, Etnografya Müzesi, Hacıbayram Cami

  Sayfa 74 Avrupa’da Mehter

  1. İnternet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
  Osmanlı zamanında olan müziğin Avrupa’da yayılması.
  2.Mehter müziğinin Avrupa’daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri nelerdir?
  Davul ve zurnayla çaılnması.
  3.İkinci paragrafta geçen “Türklerin Avrupa’yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askerî bandoların gürleyen davul ve zurnaları, Haydn, Mozart ve Beethoven’ın müziğine ilham veren bir mir,as bıraktı.” cümlesini yorumlayınız.
  Dünya’da en iyi şarkıcılara ilham kaynağı verme.
  4.Fetih müziğinin hâlâ İstanbul’daki Askerî Müze’de çalınmasının sebebi ne olabilir?
  Geçmişimizi koruma.
  5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi öğeler biliyorsunuz? Yazınız.
  İspanya’da öğleden akşam üstüne kadar eve çekilme.

  Sayfa 75 Etkiledik, Etkilendik Ama Nasıl?
  Ders kitabınızın 78 ve 81. sayları arasında yer alan bilgilerden de yararlanarak aşağıda verilen kutulara Avrupa-Osmanlı etkileşimi ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

  1.Avrupa’yı hangi konularda nasılaygunhoca.com  etkiledik? Örnekler veriniz.
  Mızıka, müziğimiz, türkülerimiz, giyim kuşamımız, tekstil, halı vb.
  2.Avrupa’dan habgi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
  Askerî alan, sanat, edebiyat vb.
  3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz
  İkiside hala etkileşimi devam edip etkilendiği şeyleri uygulamaktadır.

  Sayfa 76 ve 77 Türk Kültürü

  Aşağıdaki Türk kültürü ile ilgili verilen aşıntıları okuyunuz. Bu alıntılardaki verileri kullanarak 77.sayfadaki soruları cevaplayınız.

  1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait ögeler nelerdir?
  Hanlar, yiyecekler, kilimleri, çiçekleri, evleri
  2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler?
  İnsanlardan, kültüründem
  3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
  Avrupa insanlarına Türk’leri tanıtmak için.
  4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
  Kendi görüşlerine göre.
  5.Metinlerdeki geçen uygulamalar günümüzde hâlâ mevcut mu?
  Evet bir çoğu mevcut.
  6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
  Dekarasyon, hayvanlara eziyet edilmesitlara

  Sayfa 78 Islahatlarla Kurumlar
  19.yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bilimsel, teknolojik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak Osmanlı Devleti’de birçok kurum ya da kuruluş ortaya çıkmıştır.
  Bunlara aşağıdaki bölüm başlıklarına uygun düşecek şekilde örnekler veriniz.  ULAŞIM    İzmir-Aydın Demir yolu 1866
  HABERLEŞME    Posta Teşkilatı 1840
  Telgraf  Müdürlüğü 1855
  Posta ve Telgraf Müdürlüğü 1870
  HUKUK     Danıştay 1868
  Jandarma Teşkilatı 1846
  Emniyet Genel Müdürlüğü 1909
  EĞİTİM    Mühendishane-i Berri-i Hümayun 1792
  (Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi)
  Darrüşafaka 1873
  Mekteb-i Mülkiye 1856
  (Siyasal Bilgiler Fakültesi)
  Galatasaray Lisesi 1868
  İstanbul Arkeoloji Müzesi 1887
  EKONOMİ    Ziraat Bankası


  ÜNİTE 4 : ZAMAN İÇİNDE BİLİM
  Sayfa 84 İlk Buluş, İlk Heyacan

  M.Ö 3200         -Tekerleğin ilk kez Mezopotamya’da kullanıldığı sanılıyor
  M.Ö 3000         -Babil’de ilk tarımsal ürün toplama makinesi kullanıldı.
  M.Ö 700    -Lidya’da ilk kez madenî para kullanıldı.
  M.Ö 450           -Herodot, dünya haritası çizdi.

  Yukarıda yer alan İlk Çağ uygarlıklarına ait buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bu buluşla ilgili yapacağınız araştırmada aşağıdaki soruların cevapları yer almaktadır.

  Mezopotamya’da kullanıldığı tahmin edilen tekerle M.Ö 3200 yılında bulunmuştur. Tarımda tarla sürmeye ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Tekerlek zaman içinde at arkalarına daha sonrada arabalarda kullanılmıştır. Şimdi arabalar kullanım alanıdır.


  Sayfa 85 Benim Buluşum

  1.İlk Çağda klima sisteminin kurulmuş olmasının nedeni nedir?
  40 derece sıcaklığa dayanıp ortamı serinletsin diye kurulmuştur.
  2.Haberde o dönemde klima sisteminin kurulmuş olması neden şaşırtıcı bir buluş olarak nitelendirilmektedir?
  Şimdiki klimalar çok pahalı ve o zamanın şartlarına göre çok zor bir şey olduğu için. Ve orda yaşayanlar ilk insandan sonra gibi bir şey.
  3.Buluşların ortaya çıkışında insanların yaşadığı yerlerin coğrafi özellikleri etken midir? Neden?
  Evet etkendir. Çünkü kutupda yaşayan bir insan klima icat etmeye kalksa çok saçma olur.
  4.Günümüzde kullanılan klimanın işlevi İlk Çağda kullanılan klima sisteminin işlevinin benzerli ve farklılıkları neleridr?
  Şimdiki klimalar da serinletiyor. Ama elektrik gücü sayesinde. Hemde açık alanlı evler yok.

  Sayfa 86 ve 87 Söz Uçar, Yazı Kalır

  1.İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?
  Yazı olmadığı için resimlerle ifade etmeye çalışıyorlardı.
  2.İlk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.
  Konuşma bakımından.
  3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?
  Ebru sanatı, işlemecilik.
  4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
  Bir insanın düşüncesi yazı yoluyla 6.5 milyar insanın öğrenmesine yardımcı olmuştur.

  Sayfa 88 İki Bilim İnsanı
  Ders kitabınızım 102 ve 103. sayfalarından, İnternet’ten veya ansiklopedilerden  araştırarak tüm dünyada bilimsel çalışmalarıyla tanınan iki bilim inisanı ile ilgili aşağıda yer alan etkinliği yapınız.
   
                                           ALİ KUŞÇU
  Doğum yeri ve yılı: 1403 Semerkant
  Ölüm yeri ve yılı: 16 Aralık 1474
  Eğitim durumu: Matematik ve Astronomi
  Yaptığı çalışmalar: Şerh-i Tecrîd
  Ali Kuşçu’nun hayatında size ilginç gelen bir olay: Rasathaneye müdür olması

                                       

                                         BİRUNÎ
  Doğum yeri ve yılı: 4 veya 5 Eylül 973
  Ölüm yeri ve yılı: 13 Aralık 1048
  Eğitim durumu: Gökbilim, matematik,tarih
  Yaptığı çalışmalar: Asar-ül-Bakiye
  Birunî’nin hayatında size ilginç gelen bir olay: Fas olup Yunan’dan eğitim alası

  İki bilim insanının yönlerini aşağıdaki boşluğa yazıınız.
  Matematik ve gökbilimci olmaları.
  Sayfa 89 Ne Zaman Yaşadılar?
  Ders kitabınızın 102 ve 105. sayfalarında yer alan kronoji lideki bilim insanlarını yaşadıkları dönemleri göz önüne alarak aşağıdaki çizelgelere yerleştiririniz.

  Milattan Önce                                                       Milattan Sonra
  500-100    800-1200
  Batlamyus    Harezmi
      El-Kindi
      Er-Razi
  Milattan Sonra    Ahmet Fergani
  1300-1700    Cabir bin Hayvan    Farabi
  Akşemseddin    El-Buruni
  Uluğ Bey    İbnu-l Heysen
  Ali Kuşçu    Ebul’ Vefa
  Oruç Reis    Ömer Hayvam
  Turgut Reis     Kaşgarlı Mahmut
  Seyd Ali Reis    İbn-i Sina
  Mimar Sinan     Nizammüllük
  Takiyyüddin    Yusuf Has Hacip
  Hezarfen Ahmet Çelebi    İbn-i Rüşd
  Katip Çelebi    İbn-i Tufevl
  Evliya Çelebi    Cezeri
     
       Milattan Sonra
                                          1700-2000
       İbrahim Müteferrika
                       Sait Efendi
       İbrahim Hakkı
       Hoca İshak Efendi
       Ziya Gökalp
       Ferit Nejat Eczacıbaşı
       Fuat Köprülü
       Feza Gürsey
       Mashar Osman
                                          Hulusi Behçet
       Salih Zeki
       Adnan Adıvar

  1.Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Neden ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.
  Bilmin ilerlemediği yıllarda bilmin temelini atmak için daha çok insan vardır. Bu yıllarda 800-1200’dür.
  2.2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim ya da kimleri yazardınız? Neden?
  Bilim üstüne buluş yapan geliştiren insanları yazardım.

  Sayfa 90 Düşünce
  Aşağıda Anayasa’mızın 25, 26 ve 27. maddelleri yer almaktadır. Bu maddeleri okuyunuz. Etkinlikte yer alan soruları bu maddeleri de dikkate alarak cevaplayınız.
  1.Herhangi bir konudaki duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyl bir durumda karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?
  Hayır olmadı. Olsaydı bile kendi savunmaya başlar kanıtlardım.
  2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal dünzenleme yapardınız?
  Patentli eşyaların izinsiz çoğaltılmasında hapis cezaları gibi ağır cezaları yasalar arasına koyardım
  3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.
  Düşünceye karışmaya hayır!
  Hürriyet bizimdir bizim kalacak!

  Sayfa 91 Ülkeler Nasıl Gelişir?
  Coğrafi Keşifler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınnız.
  1.Coğrafi Keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler başlatmıştır. Bunun nedeni ne olabilir?
  Doğu’nun zenginlikleriyle (baharat, değerli madenler, ipek) ilgili anlattıklarını kısa ve ucuz yoldan yoldan ulaşmak için.
  2.Coğrafi Keşifler sonucunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?
  Hindistan, Çin
  3.Coğrafi Keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ve yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?
  Orta Doğu birleşerek Amerika’yı ve İsrail’i yıkıp O.D.D (Orta Doğu Devletleri) kurardım. Anılma ismin Esinti olmasını isterdim.
  4.Eğer Coğrafi Keşifler yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu?
  Ülkeler keşfedilmediği için dünya nüfusu az olurdu. Ve bazı buluşlar gerçekleşmezdi.
  5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?
  Her türlü tehlike için silah donanımı yiyecek ve içecek gibi hazırlık yapmış olabilirler.
  6.Coğrafi Keşifler yapmanın nedeni nedir?
  Ülke toprağını ileri kıtalara yayma.
  7.Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?
  Keşif yapmayıp hiçbir açıdan ilerlemediği için.
  8.Coğrafi Keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş olabilir?
  Yeni hayatlar başlamış, yeni insanlarla tanışılmış ve ülke sınırları belirlenmiştir.

  Sayfa 92 Bilim Zincirine Bir Halka Daha
  Aşağıdaki etkinliği yapmak için ders kitabının ‘DEĞİŞİM VE GELİŞİM’ konusunda bilgilerden yararlanınız.
  Sayfa 93 Bir Zamanlar Avrupa
  1500-1750 yılları arasında Avrupa’da insanlar arasında sınıflaşma oluşmuştu. Aşağıda bu durumun sembolik olarak gösterildiği çizimi görüyorsunuz.
  Her bir grup için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1) Bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Kral, kraliçe gibi asıl aileler. Lüks bir yaşamları vardır.
  1) Rönesan ve Reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş olabilir?
  İnsanlar ayaklanmaya başladıkları için tedirigin olabilirler.
  2) Bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Orta dereceli insanlar.
  2) Rönesans ve Reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş olabilir?
  Bazıları krala bazıları ise isyancılara destek vermiş olup ayrıma düşebilirler.
  3) Bu gruptaki insanların yaşam koşullarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
  Fakir işciler.
  3) Rönesans ve Reform gibi yenileşme hareketleri bu grubu nasıl etkilemiş olabilir?
  Ayaklanmış, kralın sarayını basmışlardır.

  Sayfa 94 Sanayileşme Hayatımız
  Buna göre hayatımızda sayileşme sonrasında görülen değişmeleri anlatan bir kompozisyon yazınız. Sizce sanayileşme nedir?

   Sanayi bir ham maddeyi işleyip kullanılabilir duruma getirmekdir. Ülkemiz hızla sanayileşmektedir.
   Ülkemiz tarım dan sanayileşmeye çalışmaktadır. Bu nedenle sanayi fabrikaları artmaktadır. Bu sayede bir çok işçi iş bulabilecek. Ama havayı kirletecek. Eğer flitre takılmazsa cezalar kesilmeli. Ve bu fabrikalar kesinlikle merkezden uzakta olmalı. Atık maddeler açık alanda bıraklırsa hapis cezası uygulanmalı
   Yani artık fabrikalar artacak ve dünya gittikçe kirleneck.

  5.ÜNİTE EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT

  Sayfa 100 Neler Yapabilirsiniz?
  Ülkemizin Tarım ve Köy İşleri Bakanı olduğunuzu hayal ediniz. Ülkemizin topraklarından daha iyi faydalanabilmek için hangi alanlarda, ne tür değişikler yapardınız? Bunları ilk sütunda maddeler hâlinde sıralayınız. Bu düzenlemenin gerekçelerini ise ikinci sütunda açıklayınız. Daha sonra çalışmanızı diğer arkadaşlarınınızın çalışmalarıyla karşılaştırarak tartışınız.

  Yapacağım Değişiklikler    Değişiklik İçin Gerekçelerim
  1.Hamile hayvan kesmeme.    1.Hamile olduğu için.
  2.Çiftçiye ayrı gelir sağlama.    2.Mahsül olmadığı zamanlar için.

  Sayfa 101 Toprak Ekonomi ve Ordu

  Ders kitabınızın 121. sayfasındaki bilgilerdenhareket ederek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  1-Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  Osmanlı Devleti’nde bir görev ya da hizmet karşılığında kişilere verilen toprak olup 20.000 akçeden az olan dirlik.
  2-Osmanlı Devleti’nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  Çiftçilerden vergi alma.
  3-Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi, savaş zamanlarında ise orduya katılması, Osmanlı ekonomisi nasıl etkiliyordu?
  Osmanlı’nın ekonomisi rahatlıyordu ve ordusu genişliyordu.
  4-Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki torpak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?


  BENZERLİKLER    FARKLILIKLAR
  Vergi alınır.    Sipahi yok
  Tımar sistemi yok.    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı var.
  Herkesin sınırı var

  Sayfa 102 Yeni Yollar

  Ders kitabınızı 122 ve 125. sayfaları arasında yer alan bilgileri okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bazı soruların cevaplarını da bir sonraki sayfadaki harita üzerine işaretleyiniz.
  1. Harita üzerine işaretleyeceğiniz yerler: Mısır, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Süveyş Kanalı, İstanbul, Sivas ,Tebriz , Kaşkar, Pekin, Hint Okyanusu, Çanakkale ve İstanbul Boğazları, Kıbrıs.
  2.İpek Yolu’nu harita üzerinde gösteriniz.
  3.Baharat Yolu’nu harita üzerinde gösteriniz.
  4.Kral Yolu’nda ticaret yapanlar malları nasıl taşıyorlar?
  At gibi hayvanlarla
  5.Baharat Yolu’nda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  At gibi hayvanlarla
  6.Çin’den İstanbul’a getirilen bir malın Çin’deki ve İstanbul’daki satış fiyatları değişir mi? Neden?
  Evet. Değişir çünkü çok uzaktan getirilip ve çok kıymetli eşyalar olduğu için.
  7.İpek ve Baharat yolları varken Avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Gemi ile daha çok yük taşıyabilmek için.
  8.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu’nda ticaret yapanları nasıl etkilenmiştir?
  Deniz yolu ile gelenler artmıştır.
  9.Bu yolun bulunması İpek ve Baharat Yolu üzerinde olan Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir?
  Artık yabancılar Osmanlı’ya uğramamışlardır.
  10.İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  Gemi geçişinde para aldığı için ekonomiye destek olmaktadır.
  11.Süveşy Kanalı açılmamış olsaydı Kıbrıs’ta yaşayan bir tüccar Hindistan’a ulaşıncaya kadar bu kanal yoluna oranla tahminî olarak ne kadar yol alırdı?
  Tahmini birkaç ay.
  12.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir? Aşağıya maddeler hâlinde yazınız.
  a) Yol masrafı azalır
  b) Zaman azalır
  c) Ürün daha çabuk satışa sunulur.  Sayfa 104 Ülkeler Nasıl Gelişti?
  Kullandığımız bir çok ürün bu günkü hâline gelinceye kadar bir çok aşamalardan geçmiştir. Bu ürünlerin geçtiği aşamalar üretim teknolojisinde gelişmelere yakından ilgilidir. Siz de günümüzden bir örnek vererek üretim teknolojisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata ekilerini değerlendiren bir kompozisyon yazınız.

                                       PARA
   Dünyanın heryerinde kullanılan para ilk  M.Ö’’de 700. yılda Lidya’lılar tarafından kullanılmıştr.
    Para günümüzde bir çok biriime çevrilmiştir. Örneğin ; dolar, euro, dinar, lira gib kağıt ve madeni paralar vardır. Eski yıllarda bir ürün eşya gibi bir şey alırken takas yapmak zorundalardı. Örneğin bir torba un istiyorsan sen de bir torba bulgur vermek zorundaydı. Ama şimdi para karşılığında her şeyi alabiliyoruz.
  İnsanların bu buluşu gerçekten hayatı hem kolaylaştırmış hemde zorlaştırılmışdır.


  Sayfa 105 İnternet’te Vakıflar

  Aşağıda yer alan soruları www.vgm.gov.tr İnternet adresinden yararlanarak cevaplayınız.

  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir. Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı hizmet vermektedir?
  Vakıflar Genel Müdürlüğüne
  2.Vakıflar Genel Müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanım yapınız.
  Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te Başbakanlığa bağlanarak şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlağın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon Euro değerinde kira gelirine sahip Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank’ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.Halen Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt’tır.

  3.Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz. Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin orta yönlerini aşağıya yazınız.

  a) Vakıf mallarını ekonomik şekilde işletmek, mimari veya tarihi değeri olup yönetimi Vakfa ait olan eski eser yapıları muhafaza ve imar etmek,
  b) Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmak,
  c) Vakıf paraları nemalandırmak,
  d) Mütevellileri tayin, gerektiğinde azletmek,
  e) Görev ve hizmetleri ile bütün vakıfların vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geçen Hüccet, Berat, Ferman gibi belgelerden veya vakıf senetlerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek,
  f) Vakfiyelerde öngörülen hizmetlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak için vakıf hükmü şahsiyetini korumak şartı ile gerektiğinde vakıf gayrimenkulleri değiştirerek daha fazla gelir getirici yatırımlara tahsis etmek,
  g) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak
  4.Sitede yer alan linklerden de yararlanarak çevre, yardımlaşma, dayanışma, kalkınma, eğitim, sağlık ve sosyal faaliyet vb. konularda çalışma yapan vakıflar tespit ediniz. Aşağıya bu vakıfların isimlerini yazıp hangi alanda faaliyet gösterdiklerini ve amaçlarını belirleyiniz.

  Türkiye Çevre Vakfı
  Türkiye Çevre Vakfı Kamuoyunu aydınlatma, çevre ile ilgili araştırma ve yayın hizmetleri veren vakıf, özellikle çevre hukuku konusunda çaba gösteriyor. Sitede vakıf, yayınları, ve çevre hukuku konusunda bilgiler bulunuyor
  http://www.cevre.org/

  Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
  Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Gönüllülük yöntemi ile çalışan kurum ve çevre koruma projeleri, yayınları, güncel çevre felaketleri hakkında bilgiler.

  Greenpeace Türkiye
  Greenpeace Türkiye Greenpeace ve üyelik hakkında bilgiler, bilimsel raporlar, eylem haberleri ve fotoğrafları, video klipler ve kampanya bilgileri.

  Doğal Hayatı Koruma Derneği
  Doğal Hayatı Koruma Derneği Worldwildlife Fund (WWF)'ın Türkiye temsilciliğini de yapan dernek ve aktiviteleri hakkında bilgiler, geçmişteki başarılarını içeren bir galeri, ve üyelik bilgileri.

  DenizTemiz / Turmepa
  Türk denizlerini temiz tutma ve koruma amaçlı bir dernek.
  http://www.turmepa.org.tr/

  ÇEKUL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtm
  ÇEKUL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Türkiye'nin zengin doğal ve kültürel varlıklarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak için çeşitli projeler üreten ve uygulamayaaygunhoca.com koyan kuruluşun tanıtımı, etkinlikler, projeler, eğitim, iletişim bilgileri.

  Çevko Çevre Koruma Derneği
  Çevko Çevre Koruma Derneği Çevre koruma ve atıkları yeniden değerlendirme faaliyetleri, yayınları ve iletişim bilgileri.


  Sayfa 106 Neden Vakıf?
  Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu “Vakıf Kaç Renktir?” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasına katılmak istiyorsunuz. İşte bu çalışmayı yapmanız için size boş bir sayfa ayırdık. İsterseniz çalışmanızı farklı bir çalışma kağıdına yapıp ürün dosyanıza koyabilirsiniz.

                                                      Neden Vakıf?
  Çevre sağlık gibi şeylere bakar.
  Türkiye’de şubeler açar.
  Ankara Kızılay’da şubesi var,
  Neden Vakıf  diye sorarsan…

  Güzeldir devlet eli,
  Faaliyet yapar vakıf milleti.
  İşçisi gönüllüsü var,
  Neden Vakıf diye sorarsan…

  Sayfa 107 Pabucu Dama Atılmak
  Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplandırınız.
  1-Esnaf kethüdasının çalışmaları, esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  Esnaf kontrol edildiği için müşteri rahat alışveriş yapılmıştır.
  2-Alınan eşyada hile olduğunun durumunda, esnafa karşı nasıl davranırdı?
  Ustanın eşyası dama atılır ve cezai işlem başlatılırdı.
  3-Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  Şeref ve itibarı sıfırlar müşteri azalırdı.
  4-Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkelerinizi nasıl belirlerdiniz?
  1.Temiz mâl
  2.Dürüst esnaflık

  Sayfa 108 Daha İyi Bir Arkadaşlık İçin

    Siz de okulunuzda Ahi teşkilatı kurduğunuzu düşününüz. Üyelerinizle toplanarak (sınıf arkadaşlarınız) daha iyi bir sınıf ortamı oluşturabilmek için uylması gereken bir kurallar listesi belirleyiniz. Kuralları belirledikten sonra o kurala uymayan biri olduğunda yapılması gerekenleri de tespit ediniz.

  Uyması Gereken Kurallar                                Kurallara Uymayanlara Yönelik
            Yaptırımlar    Para cezası
  Yerlere çöp atmama

  Sessiz olma                                                           Bütün sınıfa birşey alma

  Sayfs 109 Osmanlıda Eğitim Kurumları

  Aşağıdaki cümleleri kutucuklardaki eğitim kurumlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirme sonunda her üç eğitim kurumunun ortak özelliklerini tespit ederek aşağıya yazınız.

  •    Eğitimde kesin yaş sınırlaması yoktur.
  •    Bu eğitim kurumlarda ders veren kişilere “müderris” denirdi.
  •    Bu eğitim kurumunda İslami dersler de okutulurdu.
  •    Bu eğitim kurumları zamanın üniversiteleriydi.
  •    Bu eğitim kurumları yüksek bölümünde eğitim ücretsizdi.
  •    Burada eğitim faaliyetleri vakıflar aracılığıyla yürütülürdü.

                                             Medrese


  •    Bu eğitim kurumları II.Murat aygunhoca.com tarafından kurulmuştur.
  •    Hristiyan halkı zeki, yetenekli ve fiziksel kusuru olmayan çocukları bu eğitim kurumuna devam ederdi.
  •    Osmanlı Devleti’nin idari kadrosu burada yetiştirildi.
  •    Bu sözcük bir şeyin iç kısmı anlamına gelir.

                                          Enderun
     

  •    Bugünkü diploma törenine benzer şet kuşatma töreni yapılırdı.
  •    Usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilen kurumlardır.
  •    Bu eğitim kurumu, ilk olarak Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

                                                 Ahilik

  Eğitim kurumlarının ortak özellikleri şunlardır:
  1.Hepsi eğitim verir.
  2.Hepsi okuldu.
  3.Osmanlı Devleti zamanında kurulmuştur.

  Sayfa 110 Büyüyünce Ne Olacaksın?

  Seçeceğiniz hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?

  1-Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
  Bilgisaar mühendisliği, programcılığı
  2-Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunz? Bildiklerinizi yazınız.
  İlgi ve merak
  3-Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  Anadolu Meslek veya Anadolu Endüstüri Meslek liselerinden birine gitmek. Ve üniversitede bilgisayar bölümünü seçmek.
  4-Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama (yaş, cinsiyet,boy,kilo vb.) var mıdır Varsa bunlar nelerdir?
  Yoktur.
  5-Bu mesleğin çalışma şartları nelerdir?
  Bilgisayarda program veya parça geliştirmek.
  6-Bu mesleğin gelir durumu ve imkânları nelerdir?
  Sigorta ve güzel bir maaş.
  7-Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirme imkânı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
  Program yaparsan kariyerin ilerler ve yabancı şirketlerde oyun gibi büyük program yapma şansın olabilir.

  Sayfa 111 ve 112 Resimlerden Tanıyalım

  Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.
  1-Öğretmen olabilmel için kişilerin aygunhoca.com ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için geçerlimiydi? Neden?
  Çocukları sevme, bilgileri gelecek nesle aktarma isteği, sinirli olmama. Evet, çünkü bilgi aktarma isteği olmazsa öğretmenliğin temeli olmaz. Temeli olmayıp kat çıkmaya kalkarsan yıkılırsın.
  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz. Buna göre polisler hangi özelliklerine sahip olmalıdırlar?
  Çevik, hızlı koşabilen, hızlı düşünen, fikir üreten ve rol yapabilen.
  3-Yukaridaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor. Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgiyi nasıl etkiler? Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  Korunmadan arılarla temasa geçmeye kalkarsan arının seni sokmadığı yer kalmaz. Ama korunursan arı sana bir şey yapmaz. Teknoloji yer altında 500 metreden Anzer balı çıkarılmasına yardımcı oluyor. Bu da arıcılığı arttırabilir.
  4-Osmanlı Devleti zamanında berberler lonca teşkilatlarına üye olurlardı. Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi. Bugünkü berber ya da kkuoförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Şimdi ise Saanatkârlar Odası’na üye olurla. Ve şimdi ise elektronik aletlerle işlerini yaparlar.
  5-Gelişen teknoloji ve topllumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir? Yaşamın gerçkleri karşısında ilgi, istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  Artık insanlar daha çok teknolojik ürünler üzerine seçim yapıyor. İnsanlar kendini aşan ve istemeyen meslek seçerse ömürünün nerdeyse yarısı mutsuz geçer.
  6-Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  Uzay mekiği tamircileri

  6.ÜNİTE YAŞAYAN DEMOKRASİ
  Sayfa 121 Yeni Sözcükler Öğreniyorum
  1)Aşağıdaki kelime ve kavramların anlamlarını bir sözlük veya ansiklopediden yararlanarak karşılarına yazınız.
  a) Kut: 1. Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. 2. Mutluluk. 3. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet, bereket
  b) Hakan: Eski Türk ve Moğol’larda hükümdarlara verilen ad.
  c) Hanedan: Aynı soydan gelen hükümdar ya da ünlü kişiler zinciri.
  c) Soy kütüğü: Aynı kandan olan insan bürünlüğü.
  d) Meşrutiyet: Bir hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarınlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.
  2)Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki çizelgede istenilen bilgiler araştırarak çizelgeye yazınız.

  Nu.    Devlet Adı    Kuruluş ve yıkılış tarihleri    Yönetici unvanı    Devletin idare şekli
  1    Kök Türk Devleti    583-603    Kağan    Kağanlık
  2    Türkiye Selçuklu Devleti    1077-1307    Sultan    Monarşi
  3    Osmanlı Devleti    1229-1923    Sultan, Padişah    Monarşı ve Parlamenter Monarşi

  3) Araştırdığınız devletlerin benzer özelliklerini yazınız. Bu devletlerin birbirinden etkilenmiş olabilirler mi? Nedenleriyle birlikte yazınız.
  Hepsi padişahlarla kağanlarla ve sultan gibi tek bir yöneticiyle yönetiliyorlar. Hepsinin soyu Türk. Evet etkilenmişlerdir çünkü hepsi birbirlerinin devamı gibi.
  Sayfa 122 Anayasa’yı İnceliyoruz
  Asağıdaki Anayasa’mızın bazı naddelerine yer verilmiştir. Her bir madde için günümüz toplum hatından örnekler veriniz.
  Anayasa’nın 3. Maddesi:
  1) Okulların açılışı ve kapanışında (Pazartesi ve Cuma) İstiklal Marşı okunması. Türk televizyonun Türkçe yayın yapması.
  Anayasa’nın 5. Maddesi:
  Savaş olduğunda herkesin birbiri için savaşması.
  Anayasa’nın 6. Maddesi:
  Hiçbir kişinin sokakta hüküm sürmemesi, insanların sokaklarda sınıfa göre ayrılmaması.

  Sayfa 123 Cumhuriyetin Niteliklerini Kavrıyoruz
  Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini Anayasa’mızın ikin maddesi belirlemiştir. Bu maddete göre, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”
   Anayasa’daki bu madde göz önünde bulundurarak aşağıda verilen paragrafların başına gelmesi gereken niteliklerini ilgili yere yazınız.

  1.Paragraf= Demokratik, adalet
  2.Paragraf= Laik ve sosyal bir hukuk devleti
  3.Paragraf= Toplumun huzuru, insan haklarına saygı
  4.Paragraf= Millî dayanışma
  5.Paragraf= Adalet anlayışı

  Sayfa 124 Terazi
  Aşağıdaki tarihî hikâyeyi göz önünde bulundurarak soruları cevaplayınız.
  1. Kaba kuvvet, kılıç, güç sayesinde elde edilen sonuçlar ile akıl, tedbir, ileri görüşlülük sayesinde elde edilen sonuçlar arasında ne gibi farklılıklar olabilir?
  Kaba kuvvet cahil insanlara akıl tedbir ileri görüşlü insanlarındır. Emeksiz elde etmektense elde etmemeyi tercih etmeliyiz.
  2.Kişiler arası ilişkilerde “adil olma” ya örnekler veriniz.
  Ne onu yükseltip ne onu yere düşürmeliyiz.
  3. “Devleti idare edenler, ellerinde terazi tutmuş kimseye benzer.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
  Eşitçi ve demokratik insanları anlıyorum.

  Sayfa 125 Yasama, Yürütme ve Yargı
  Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
  1. Yukarıdaki hikâyede yasamayı kimler temsil etmektedir?
  Kaymakam
  2. Yürütmeyi kimler temsil etmektedir?
  İlçe Sağlık Müdürü
  3. Dereninsine neden olan kirlenmesine neden olan sorumluları para ve hapis cezasına çarptıran mahkeme neyi temsil etmektedir?
  TBMM’yi
  4. Yasama, yürütme ve yargı aygunhoca.com organlarının olmadığı veya bu kuvvetlerin birbirinin görevine mğdahale ettiği bir ülkede yaşadığını varsayarak,
  a) Ne tür toplumsal sorunlar yaşanırdı?
  Milletin bir kuralı olmaz herkes kendi kafasına göre yaşardı.
  b) Dünyada bu anlayışla yönetilen ülkeler biliyor musunz? Adlarını yazınız.
  Fas

  Sayfa 126-127 Vatandaşın Sesi Gazetesi

  Aşağıda, toplumsal yaşama katılan, haklarını bilen, kendilerini etkileyen durumlara müdahale eden, karşı çıktıkları somut gerçekler gösteren, yani katılımcı vatandaşların haberlerini okuyacaksınız. Örneklerdei katılım biçimlerini ve kamuoyunu etkileme biçimlerini arkadaşlarınızla 127. sayfadaki sorular çerçevesinde değerlendiriniz.

  1.Verilen haberlerde hangi katılım yolları vardır? Aynı örnekler için başka katılım yolları söz konusu olabilir miydi? Neden?
  Seçim, dilekçe, istek , destek. Evet olabilirdi. Çünkü başka yollarlada bunlar yapılabilir.
  2.Gazetedeki haberlerde yer alan katılım örneklerinin olmaması hâlinde neler kaybederiz? Örnek vererek açıklayınız.
  Hak haklarını arayamazdı.
  3.”Uyuşturucuya Hayır!” kampanyasını başlatan vatandaşla seçimlerde oy veren vatandaşın davranışlarının benzer ve farklı yönleri nelerdir?
  İkiside oy veriyor ama bu genel bir resmi bir şey değil.

  Sayfa 128 Sosyal Kulüpler Öğrenci Çalışma Kâğıdı
  Her sene okulunuzda öğrenci kuluplerinde görev alıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz öğrenci kulübünün faaliyetleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Aşağıda bu konuda değerlendirme yapabileceğiniz sorular yer alamaktadır.

  1. Bu yıl üyesi olduğunuz öğrenci kulübü hangisidir? Bu kulübü isteyerek mi seçtiniz?
  Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü. Evet isteyerek seçtim
  2. Neden bu kulübü seçtiniz?
  Aslında arkadaşım girdiği için bende girdim.
  3. Kulüpte hangi faaliyetleri yapıyorsunuz?
  Demokrasi hakkında bilgiler, pano oluşturma gibi faaliyetler.
  4. Kulüp başkanını nasıl seçtiniz? Seçimi demokratik buluyor musunuz?
  Adaylar belirlenip tahtaya çıkmıştı ve oylama yapmıştık. Evet demokratik bir seçimdi.
  5. Yıllık planınız var mı? Plana uygun davranıyor musunuz?
  Evet var. Bütün kulüp ona göre davranıyor.
  6. Okulunuzda belirlenen kulüplerden başka hangi kulüplerin olmasını istersiniz? Neden?
  Siyaset Kulübü ve Meslek Kulüpleri
  7. Öğrenci kulüp faaliyetlerine katılmak size hangi yararları sağladı?
  Bilgi edinmeyi ve sorumluluk almayı sağladı.
  8. Bu faaliyetlerden kişisel olarak nasıl yararlandınız?
  Bilgi edindim.
  9. Kulüpte yaptığınız faaliyetlere okullar arası veya ulaslararası boyut kazandırabildiniz mi? Böyle bir kazanım elde ettiyseniz bunu nasıl yaptınız?
  Hayır
  10. Çalışmalara hangi katılımlarda bulundunuz?
  Pano görevlisi
  11. Öğrenci kulübünüzde yeterli demokratik katılımı sağlamak için neler yaptınız?
  Görevler verildi.
  12. Toplum hizmetine hangi katkılarda bulundunuz?
  Pano sayesinde bilgi aktarımı yaptık.
  13. Bu kulübün faaliyetlerini yürütürken kendinizi nasıl hissettiniz?
  Başkan gibi.
  14. Daha önce yer aldığınız kulüpleri var mı? Varsa hangileridir?
  Evet var. Gezi Gözlem Kulübü.

  Sayfa 130 Katılım Gazetesi
  Aşağıdaki boş bırakılan alan sınıfınızın Vatandaş Gazetesi olacaktır. Sınıfınızda verilecek çevre sorunları ile ilgili somut örnekleri değerlendirerek gazete haberi hâlibe getirerek boşluğa yazınız.
                                            Vatandaş Gazetesi
  Ankara Yenimahalle’de çöp sorunu yüzünden vatandaşlar eylem yaptı. Belediye görevlilerin çöpleri almadığından dolayı çöp birikintisi kokusu yüzünden vatandaşlar isyan etti.

  “Yıldızcıkspor Tarafratı Kulüp Binasını Bastı”
  Yukarıdaki olayla ilgili sınıfınızın Vatandaş Gazetesi’ne alır mıydınız? Alma ya da almama gerekçelirin nelerdir? Yazınız.
  Almazdım. Çünkü bu futbol terörüdür. Bu yüzden almazdım.

  7.ÜNİTE: ÜLKELER ARASI KÖPRÜLER
  Sayfa 136 Savaşın Sebepleri
  Aşağıdaki kutularda Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden bazıları verilmiştir. Soruları, kutulardaki metinleri okuyarak cevaplayınız.
  1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerinden hangisi daha önemli olabilir? Neden?
  Bence sanayileşme ve sömürgeciliğin artıp ortaya rekabet çıkması. Çünkü devletler dünyanın en güçlü ülkesi olmayı istedikleri için.
  2.Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nın girmesinin sebepleri neler olabilir? Savaşın sebeplerini de düşündüğünüzde Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir miydi? Niçin?
  Diplomatik yanlızlıktan kurtulma,  boğazlardaki Rusya engelleme isteği ve böyleci Fransa’nın Rusya’dan kopması. Hayır olamazdı. Çünkü Osmanlı kazanıp eski gücüne dönmek istiyordu. Ve istekleride vardı.

  Sayfa 137 Cephelerde Savaş

  1. Aşağıdaki boşluğa Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheleri gösteren bir harita çiziniz.

  2.Bu cephelerden hangisi stratejik açıdan daha önemli olabilir? Neden?
  Çanakkale Boğazı. Çünkü Osmanlı Devleti ordaki giriş çıkışları elinde tutmak  istiyordu.

  3. Yandaki resimde soldan sağa doğru; Alman İmparatoru II. Vilhelm, Osmanlı Sultanı V. Mehmet Reşat ve Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Cozef yer almaktadır. Bu devletlerin yöneticileri neden bir arada verilmiş olabilir?


  Errinnerung an den Weltkrieg (Erinnöyrung)               3.İttifak devletlerinin
  an den Veltrek) 1914-1915. Birinci Dünya                       liderleri oldukları
  Savaşı’nda İttifak Devletleri’nin liderlerini                    için.    
  gösteren kartpostal. Bu kartpostal komiyon
  tarafından aslına uygun olarak çizilmiş ve
  renklendirilmiştir.

  Sayfa 139 Çözüm Önerin
  Politikacılar, Paris Barış Konferansı’nda birçok problemle karşılaştılar. Özellikle üç problem vardı. Bu problemleri okuyunuz. Problemlerin çözümü için öneriler yazınız.
  1. Problem: Savaş büyük bir yıkıma neden olmuştu. Binalar ve tarım alanları çok zarar görmüştü. Bu zararlar nasıl giderilecekti?
  Devletlerin birbirine yapacağı yardımlarla.
  2. Problem: İmparatorlukların içinde yer alan miiletler bağımsızlıklarını ve kendi kendilerini yönetmek istiyorlardı.
  İç isyan çıkarıp bağımsızlık ilan etmeleri.
  3. Problem: Birinci Dünya aygunhoca.com Savaşı çok fazla sayıda can almıştı. Dünya daha önce böyle bir olayı hiç görmemeişti. Gelecekte dünyanın böyle sorunlarla karşılaşmaması için neler yapılabilir?
  Bir ülke savaş çıkarmaya kalkarsa Birleşmiş Devletler bütün üye ülkeleriyle o ülkeye girecek ve onu durduracak.
  Düşününüz: Sizce bu problemlerden hangisi daha önemlidir? Neden?
  Bence 2.Problem. Çünkü hiç kimse bağımlı kalmamalıdır.

  Dayfa 140 Dünyamız ve Dünyamızın Sorunları
  İnternet sayfasındaki haberleri okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.
  Metinlerde değinilen sorunlar nelerdir?
  AIDS, açlık ve aşırı fazla tüketim.
  Bu sorunlar sizi etkiliyor mu? Etkiliyorsa nasıl?
  Şu anda değil ama gelecekte etkileceği kesin.
  Bu sorunlardan en önemlisi hangisi? Niçin
  Aşırı tüketim. Çünkü insanlık tehlike altına giriyor. Ve hiçbir kimse bu durumdan rahatsızlık durmuyor.

  Satfa 141 Çare Sizsiniz
  Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek çözümüne katkı sağlayınız.
  1.Su kirliliği,
  2.Ozon tabakasının delinmesi,
  3.Açlık,
  4.Çevre kirliliği,
  5.Doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi,
  6.Küresel ısınma.

  1) Hangi sorunu seçtiniz? Neden?
  Doğal kaynakların bilinçsizce tüketimi. Çünkü yeni nesli düşündüğüm için.
  2) Bu sorunu hangi sıfatla çözmek istersiniz? Neden? (düşünür, sanatçı, sprocu, yazar, bilim insanı, devlet adamı vb.)
  Devlet adamı.
  3) Bunu nasıl aygunhoca.com  yapacağınızı yazınız?
  İnsanlar arasına gizli görevliler gönderip fazla doğal kaynakları tüketenleri yakalayıp ağır hapis cezasına çarptırırdım.
  4) Sorunun çözdünüz. Şimdi nasıl bir hayat var? Aşağıya betimleyiniz.
  Fazla tüketilmeyen kaynaklar ve bilinçli insanlar.
  5) Bu çalışmayı kime ya da kimlere göndermek isterdiniz? Niçin?
  Bütün insanlığa.

  Sayfa 142 Birlikte Yaşatalım
  Yukarıdaki haberi inceliyerek aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
  1. Nemrut Dağı Millî Parkı’nda yaşanan sorunlar nelerdir?
  Yasak levhasına rağmen anıtların üzerine çıkmaları.
  2. Nemrut Dağı Millî Parkı’nda yaşanan sorunların önlenebilmesi için neler yapılması gerekir?
  Güvenlik görevlisi sayısı arttırılmalı. Ve heykellerin önüne bir şerit koyulmalıdır.
  3. Tarihî çevrelerin karşı karşıya kaldığı başka ne tür sorunlar vardır?
  Kirlilik, bakımsızlık

  Sayfa 143 Ortak Mirasımız
  Aşağıda ülkemiz sınırları içinde olup ortak kültür mirası sayılan eserlerden örnekler görüyorsunuz. Bu eserlerin yerlerini harita üzerinde işaretleyiniz. Hangi illerimiz sınırları içinde kaldıklarını tespit ederek karşılarına yazınız.
  1. Safranbolu Evleri                                                 Karabük
  2. Boğazköy (Hattuşaş)                                            İstanbul
  3. Nemrut Dağı                                                        Adıyaman
  4. Truva Antik Kenti                                                Çanakkale
  5. Pamukkale                                                            Denizli
  6. Kapadokya-Göreme Millî Parkı                           Nevşehir
  7. İshakpaşa Sarayı                                                   Ağrı
  8. Sümela Manastırı                                                 Trabzon
  9. Efes                                                                    İzmir
  10. Karain Mağarası                                              Antalya
  11. Alanya Kalesi ve Tersanesi                             Antalya
  12. Selimiye Camisi ve Külliyesi                          Edirne
  Yukarıdaki ortak kültür aygunhoca.com mirası sayılan eserlerdem birini seçiniz. Bu eserlerin şu andaki durumunu tespit ediniz. Eserin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için neler yapılması gerektiğini yazınız.
  Selimiye Camiye Cami ve Külliyesi. Şu anda hepsi dimdik ayakta duruyor. Ve gelecektede durması içinde bugünkü gibi bakmalıyız.
                                                                                           Arif Nigar (esintikozan)

  7. Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı, Cevapları

  Kaynak:http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/232-7-sinif-sosyal-bilgiler-calisma-kitabi-cevaplari.html

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun