7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Cevapları sayfa 86

Posted on
 • 23 Aralık 2012 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Cevapları sayfa 86

  Sayfa 86

  Söz Uçar, Yazı Kalır

  1.İlk Çağ uygarlıklarında insanlar duvarlara çizdikleri resimlerle neyi, neden anlatmak istemiş olabilirler?

  Eskiden kendi atalarının yaşadığını anlatmak istemiştir.

  2.İlk Çağ uygarlıklarının yazıyı daha anlaşılır şekillerle ifade etmeleri yazının kullanımını hangi açılardan etkilemiştir? Örnekler veriniz.

  Yazıyı daha kolay okumayı etkilemiştir.

  3.Yazıdaki estetik anlayışı geçmiş dönemlerde ve günümüzde hangi mesleklerin oluşmasını sağlamıştır?

  Hattatçılık mesleği olarak yapılmıştır.

  4.Matbaanın bulunması ile bilim ve düşünce dünyasındaki gelişme arasındaki ilişkiyi açıklayınız?

  Matbaa bulunması ile kitapların şekli daha iyi olmuştur. daha okunaklı olmuştur ve daha güzel olmuştur.

  Sayfa 88

  iki bilim insanı

  doğum yeri ve....semerkant 1409

  ölüm yeri ve... istanbul 1474

  eğitim durumu astronomi ve matamatik

  yaptığı çalışmalar:Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed adına kurulan müessir ilk Osmanlı Üniversitesi olan Fatih Medresesinin (Sahn-ı Seman) kuruluş akademik müfredatını kaleme aldı.

  Hoca Sinan Paşa, Molla Lütfi, Mirim Çelebi (Mahmud B. Muhammed B. Musa Kadızade), gibi alimler onun derslerinde bulundular ve yetiştiler.

  Ali Kuşçu'nun soyundan olanlar 18. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerinde bulundular. Torunlarından olan Ebussuud Efendi ve Mirim Çelebi ile onların çocukları şeyhülislam, kazasker, müderris gibi görevlere gelmişlerdir.

  Ali Kuşçudan sonra Osmanlı Türkçesi dil olarak tüm İslam dünyası için bilim dili olmuştur. Farsça ve Arapça önemini bu dönemden sonra kaybetmiştir.

  Risale Fi'Hey'e: (1457 yılında Semerkand'da, Farsça olarak yazmıştır) Osmanlı İstanbul Mühendishanesinde (İstanbul Teknik Üniversitesi) XIX. yüzyıl başlarına kadar temel ders kitabı olarak okutulmuştur.

  Osmanlı Medreselerinde matematik ve diğer fen bilimleri derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur.

  ilginç olay :enlem ve boylmı çizmesi istanbul'un

  biruni

  doğum yeri...4 eylül 973 harezm

  ölüm yeri ve ...gazne 1051 yılında

  eğitim durumu:astronomi matematik,tıp,tarih vs.bir çok dal

  yaptığı çalışmalar:Birûni hakkında yakın zamanlarda birçok çalışma yapılarak, yeni bilgiler edinilmiştir. Birûni’nin Tahdidu Nihayâti'l-Emâkin adını taşıyan ve Zeki Velidi Togan tarafından bilim dünyasına tanıtılan eserine göre, adının Beyrûnî olarak okunması gerektiği anlaşılmıştır. Yine bu araştırmalarda Birûni'nin anadili, kökeni ve ölüm tarihi hakkında daha kesin bilgiler elde edilmiştir.

  Tahran, Lale Parkı'ndaki Biruni heykeli.Sıklıkla Arapça ve bazen de Farsça eser veren Birûni, Kitabu's-Saydane adlı eserinin önsözünde anadilinin bilimsel çalışmalar için yetersiz kaldığını, Arapça ve Farsça'yı sonradan öğrendiğini ve bu iki dili kullanmakta güçlük çektiğini belirtmektedir. O dönemde Birûni'nin yaşadığı yörede hakim olan Harezmce'nin de Farsça'nın bir lehçesi olduğu ve Birûni'nin kullandığı Türkçe sözcüklerdeki düzen göz önünde bulundurulduğunda Birûni'nin anadilinin Türkçe olabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde Birûni'nin Arap veya Fars kökenli olduğunu savunanların karşısında, onun Türk olabileceğini düşünen çalışmacıların sayısı çok fazladır.

  Yine Kitabu's Saydane'de yaşının ay takvimine göre ****enden fazla olduğunu söyleyen Birûni'nin buradan sanıldığı gibi 1048'de ölmemiş olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli tahminler birleştirildiğinde Birûni’nin ölüm yılının yaklaşık 1051 olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

  ilginç olay:üçüncü dereceden denklemlerle ilgili cevapları bir araya topladı

  benzerlik:ikiside matematik vee astronomi ile ilgillenmiş.ikiside müslüman ve ikiside bir çok eser vermiş

  Sayfa 89

  Ne Zaman Yaşadılar

  mavi kutu milattan önce 500-100

  aristo

  anaksagoras

  öklid

  turuncu kutu milattan sonra 800-1200

  toles

  pisagor

  heredot

  aneksimenes

  diojen

  pembe kutu milattan önce 1300-1700

  ibni haltun

  piri reis

  takiyüddin

  hazerfen ahmet çelebi

  ibrahim müteferrika

  ibrahim hakkı sait efendi

  mor kutu

  hara ishak efendi

  osman hulusi

  kimyacı ferit behçet

  salih zeki

  1-Hangi tabloda daha fazla bilim insanı olduğunu tespit ediniz. Nedeni ile ilgili kısa bir açıklama yazınız.

  M.S. 1700-2000 yılları arasında daha fazladır. Nedeni ise bilime verilen önemi, bilimin insan hayatında ne kadar önemli olduğunun, bilim adamları tarafından bulunan buluşların insanlığa önemli çığırlar açtığının daha da anlaşılmış olması.

  2-2000 yılından sonraki bilim insanları ve kâşifleri de yazacak olsaydınız kim yâda kimleri

  Yazardınız? Neden?

  Albert Einstein, Wilhelm Röntgen ve Antoine Becquerel ‘i yazardım. X ışınları, radyoaktif ve

  röntgenler sistemini daha da geliştirerek insanların iç organlarına bir cihaz yerleştirerek

  organlarında meydana gelen hastalık durumlarının ve organlarının işleyişinde meydana gelen

  bozuklukları anında tespit ederek hastalığın ilerlemesine müsaade etmeden anında müdahale ile bir çok insanın hayatını kurtarma adına önemli bir buluş yapılması için gerekeni yapmak isterdim

  Sayfa 90

  Düşününce

  1.Herhangi bir konuda duygu ve düşünceleriniz nedeniyle suçlanıp kınandığınız bir durum oldu mu? Böyle bir durumla karşılaşmış olsaydınız neler hissederdiniz?

  Böyle bir durumla karşılaşsaydım hakkımı arardım.

  2.Gelecekte, bilim insanlarının çalışmalarında toplumsal yararı göz önünde tutarak nasıl bir yasal düzenleme yapardınız?

  Bir kimse başka bir kimsenin hakkını yerse ona çok ağır ceza verirdi.

  3.Düşünce ve kanaat hürriyetini ifade eden bir slogan yazınız.

  Düşünce ve kanaat hürriyetimizi korumalıyız.

  Sayfa 91

  Ülkeler Nasıl Gelişir

  1.Coğrafi keşifler ilk olarak İspanyollar ve Portekizliler tarafından başlatılmıştır. Bunun sebebi ne olabilir?

  Denizlerle çevrili olması, karadan ticaretin zor ve pahalı olması, denizcilik konusunda gelişmiş

  olmalarından

  2.Coğrafi keşifler sonunda yeni ülkeler keşfedilmiştir. Bu ülkeler hangileridir?

  İzlanda, Tataristan, Çin, Brezilya, Moğolistan, Amerika Kıtası

  3.Coğrafi keşifler döneminden pek çok insan yaptıklarıyla anılmış ve yüzyıllar geçtiği halde isimleri ev yaptıkları unutulmamıştır. Sen de gelecekte anılmak ve unutulmamak için ne yapmak, ne ile hatırlanmak isterdiniz?

  Her okula başlayan çocuğun okula başlamadan önce çocuğun zeka durumu, istekleri, beğenileri vs. konularında sıkı bir araştırma yapılarak geleceğe o şekilde yönlendirilmesini, okulda temel dersler haricinde beğenisine göre yetiştirilmesi için gerekli uygulamaları hayata

  geçirirdim.

  4.Eğer Coğrafi Keşifleri yapacak cesur gemiciler ve onları destekleyen krallar olmasaydı şimdiki yaşamımız nasıl olurdu? Pek iyi olacağı söylenemezdi, çünkü keşifler sayesinde her alanda gelişmeler olmuştur.

  5.Kristof Kolomb ve arkadaşları aylarca süren bir deniz yolculuğu yapmışlardır. Bu yolculuk için nasıl hazırlık yapmış olabilirler?

  Yapacağı yolculuğun uzun,zor ve pahalı olmasından dolayı olmasından dolayı güçlü devletlerden yardım istemiş ancak sadece ispanya yardımcı olması üzerine uzun yolculuğa dayanacak bir gemi tedarik edilerek gerekli mürettebat, yiyecek ve içecek temin edildikten sonra keşfe çıkılmıştır.

  6.Coğrafi Keşiflerin yapılma nedenleri nelerdir?

  Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.

  Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları

  Aramaları. İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve

  Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri. Avrupa'da değerli madenlerin az

  bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi. Avrupalıların,

  Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri. Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

  7.Osmanlı Devleti, Coğrafi keşifler ile birlikte ekonomik olarak zayıflamıştır. Bunun nedeni nedir?

  Ticaret karadan denize kaymıştır, dolayısıyla baharat ve ipek yolu eski önemini kaybetmiştir.

  8.Coğrafi keşiflerin sonunda yeni bulunan kıtalara göçler başladı. Bu göçlerin sonucunda neler olmuş olabilir?

  Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamış , Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

  Sayfa 92

  bilim zincirine bir halka daha

  halkaların içindeki numaralar sırasıyla;

  2-7-3-9-6-10-1-8-4-5

  Sayfa 93

  Bir Zamanlar Avrupa

  1.padişahlarla yaşamışlardır

  2.kral ve kraliçe ile yaşamışlardır

  3. sevinçle yaşamışlardır

  1.iyi ve kötü etkilemiştir

  2.iyi yaşamışlardır

  3.iyi yaşamışlardır

   Kaynak: http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/232-7-sinif-sosyal-bilgiler-calisma-kitabi-cevaplari/2341-7-sinif-sosyal-bilgiler-calisma-kitabi-4-unite-cevaplari.html

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun