11.sınıf inkılap Tarihi Kitabı Cevapları

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 11.sınıf inkılap Tarihi Kitabı Cevapları

  11.sınıf inkılap tarihi kitabı cevapları- Sayfa 34 -147 cevapları

  1- meşrütiyet yönetimne geçmek ve osmanlı devletinin dağılmasını önlemek  2- 93 harbi sonucunda yeniden ilan ettirmek için harekete geçmişlerdir  3- italya trablusgarp’a yönelmiştir. rusya da kışkırmalara devam etmiştir  4- hareket ordusu 31 mart ayaklanması bastırmak amacıyla kurulmuştur.ordunun kumandanı mahmut şevket paşadır. kurmay başkanı mustafa kemaldir  5- italyanın sömürge arayışı, trabusgarpın italyaya yakın olması. trablusgarpın yer altı kaynakları bakımından zengin olması. osmanlı devletinin güçsüz olması  6- güçlü bir donanma yoktu. mısır ingilizler tarafından işgal altında olduğundan karadan da yardım gönderilemedi  7- on iki adaya asker çıkardılar ve çanakkale boğazını topa tuttular  8- uşi antlaşması yapıldı. trablusgarp ve bingazi italyaya bırakıldı. on iki ada geçici olarak italyaya bırakıldı  9- 1. balkan savaşının nedenleri: rusyanın kışkırtmaları, rusyanın panislavizm politikası, fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı

  2. balkan savaşının nedeni: osmanlıdan aldıkları torakları paylaşamamaları

  osmanlı devletine karşı bulgaristan, sırbistan, yunanistan, karadağ arasında yapılmıştır.  10- bozcaada ve gökçeada hariç tüm ege adaları, makedonya, batı trakya, arnavutluk  11- almanya ve ingilterenin sömürge kavgası, rusyanın panislavizm politikası, fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı, avusturya-macaristan veliahtının saraybosnada bir sırp tarafından öldürülmesi  12- çünkü osmanlı devleti savaşa girerse sömürge yolları tehlikeye girecek  13- rus kuvvetlerinin bir kısmını açılacak kafkas cephesine gönderilmesini sağlamak ve bu sayede almanyanın savaş yükünü azaltmak  14- ingiltere ve fransanın rusyaya yardım etmek istemesi, balkan devletlerinin yanında savaşmak ve boğazları korumak  15- 1. dünya savaşı uzamıştır, boğazlar ele geçirilememiş ve rusyaya yardım edilememiştir, tarihin en büyük savunma savaşı kazanılmıştır  16- ingizlizlerin; daha kuzeye çıkarak ruslarla birleşmek ve türk kuvvetlerinin iran üzerinden hindistanı tehdit etmesini önlemek istemesi

  ingilizlerin abadan petrollerini korumak istemesi  11.sınıf tarih kitabı sayfa 147 cevapları  1)kuva’yi milliye=milli kuvvaetler demetir.ilk direniş güney cep. hatay dörtyoldur.

  2)15 mayıs 1919 da yunan ordusunun izmiri işgal etmesi üzerine açılmıştır.

  3)kurtuluş sav. amaç,yöntem ve gerkçesini belirlemiştir.

  4)mebuslar mec.toplanma kararı alınmıltır ve istanbul hük.temsil heyetinin varlığını kabul etmiştir.

  5)29 temmuz 1919 da toplanmıştır.amaç:ermenilere karşı mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek.

  6)*ulusal bir kongre olması

  *manda ve himaye kesinlikle reddedildi

  *cemiyetler anadolu ve rumeli müdafaa-ı hukuk cem.olarak toplandı.

  *temsil heyetinin tüm yurdu yönetme kararı alındı

  7)

  8)ankaraya gelme nedenleri;

  *batı cep.gelişmeleri yakından takip etmek

  *mebusan mec.çaışmalarını yakından takip etmek

  *ankara hakına destek vermek

  9)misakımilli kararlarının ilan edilmesiyle emelleri suya düşen itilaf dev.istanbul hük.baskı yapmışlardır.20 mart 1920 mebusan mec bastılar

  10)özelliği;yasama,yürütme,yar gıyı bünyesinde toplamıştır.

  dayandığı temel ilke;milli egemenlik

  11)*egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

  *yürütme ve kanun yapma TBMM ye aittir

  12)*anadoluda başlayan milli müc.ve liderlerini karalamak

  *MK ve arkadaşlarını ortadan kaldırmak

  *milli mücadeleyi başsız bırakmak

  13)kuva’yı inzibatiye=düzen sağlayan kuvvetler demektir.ingilizlerin desteği ile istanbul hükümetince geyve dolaylarında kurulmuştur.

  14)

  15)TBMM kurulmasına ve ayaklanmaların bastırılmasına yardım etmiştir.

  16)düzenli orduya katılmak istememesi

  17)*kuvayı milliyenin yetersiz olması

  *kuvayı milliyenin emirlere uymaması

  *halktan zorla eşya almaları

  18)TBMM nin iç güvenliğini sağlamak ve etkinliğini sürdürebilmesi için;hiyaneti vataniye kanunlar

  miili müc.çağrıldıkları halde gelmeyen yada ordudna silahları ile kaçan askerler için;istiklal mahkemeleri

  19)

  20)rusya

  21)*boğazlar komisyonu

  *doğuda ermenistan ve kürdistan dev.kurmak

  *osm.dev.sömürge haline getirmek

  22)TBMM nin tepkisi çok büyük olmuştur.bu ant. imzalayanları vatan haini ilan etmiştir.

  23)ermenistan misakımilliyi tanıdı ve gümrü ant imzalandı

  24)*TBMM nin ilk kez adı türkiye olarak geçmiştir

  *TBMM tanınmıştır (ermenistan tarafından)

  *TBMM nin bağımsız bir dev imzaladığı ilk antT

  25)*işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmak

  *TBMM nin tanınmasını sağlamak

  *misaki milliyi tanıtmak ve kabul ettirmek

  *TBMM nin gerçek temsilcisi old. göstermek

  26)*sovyet rusya ile 16 mart 1921 de imzalandı.

  *rusya TBMM yi tanıdı

  27)

  28)12 mart 1921 mehmet akif ersoy

  29)mudanya ateşkes ant sonra barış konferansını hazırlıkları yapıldığı sırada kaldırıldı.

  *kurtuluş sav.TBMM kazandı ama ist.hük çağırıldı

  *saltanat sisteminin ulusal egemenlik anlayşıya bağdaşmaması

  *ist.hük.ve padişahın,kurtuluş sav.ulusal mücadeleye karşı olmaları saltanatı kaldırmaya neden olmuştur.

  30)*yeni türk dev.uluslararası alanda tanındı

  *sevr ant yerine lozan ant yürürüğe girdi.

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun