10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 10.Sınıf SAYFA 15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI


  TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA 15)

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  1.      Tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.
   2.      Tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.
   3.      Mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.
   4.      Sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.
   5.      Pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.  Devamını oku...

  10.SINIF SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI
  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 22 VOLKANİZMA VE DEPREMLER ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Tabloda belirtilen ülkelerdeki sıcak su kaynaklarının oluşumunda etkili olan faktörü dünya deprem ve volkan haritalarından faydalanarak bulunuz.?
                                       Fay ve volkanizma           Deprem               Volkanizma
  HAWAİİ:                                                                                                                                                         X
  JAPONYA:                                                     X                                      
  TÜRKİYE:                                                                                                            X                                      
  İTALYA:                                                         X                                      
  YENİ ZELENDA:                                                                                                                                           X
  İZLANDA:                                                                                                                                                      X
  FAS:                                                                                                                    X
  Devamını oku...

  10.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI SAYFA (24-25)


  ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI LİSE 2. SINIF SAYFA (24-25) CEVAPLARI  AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

  SORU-1-Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.
  Cevap-1 Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
  Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa
  uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.
  Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.
  Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları,
  Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
  Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.


  10.SINIF SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI
  LİSE 2. SINIFLAR SAYFA 28-29-30 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

  SAYFA 28 ETKİNLİK ÇALIŞMASI:
  10.SINIF SAYFA 33 -34-35 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI CEVAPLARI
  KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE GÖLLER

  1-Tuzlu   2-Tatlı 3-Acı   4-Sodalı

  Oluşumlarına göre:

  1-Doğal Göller   2- Yapay Göller (Baraj gölleri)

  Doğal göller:

  1- Tektonik 2-Karstik 3-Set Gölleri   4-Buzul Gölleri 5-Volkanik Göl

  Set Gölleri:
  1-Heyelan set gölü   2-Lgün Kıyı set gölü   3-Lav Set Gölü 4-Alüvyon Set Gölü
  5-Moren Set Gölü

  Toprak Kayması (Heyelan)
  Dalga ve Akıntılar(Kıyıset)
  Lav Akıntısı (Lavların çukurluk önü kapatması)
   Alüvyon (Alüvyon set Akarsuyun taşıdığı verimli toprak)
  Moren (Buzul taşlarının çukurluğun önünü kapatması)


  10. SINIF YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR ETKİNLİK SAYFA 36
  YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR

  Etkinlik çalışması sayfa 36 lise 2

  SORU-1-Yer altı suları nasıl beslenir?

  v      Yağışlar,
  v      Akarsular ve göller,
  v      Eriyen kar ve buz sularıdır.

  SORU-2-Yer altındaki sular yeryüzüne nerelerden ve nasıl çıkar?
   
  Yeraltı suları kayaların çatlaklarından veya tabakaların yamaç, vadi, faylar tarafından kesildiği yerlerden, ya da çeşitli şekillerde insanların açtığı kuyulardan yeryüzüne çıkar. Yeraltı sularının kendiliğinden yüzeye çıktığı yerlere de “kaynak” ( Göze, eşme, memba, pınar)denir.


  10.SINIF TOPRAĞIN HİKAYESİ ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 38-39
  LİSE 2.SINIFLAR TOPRAĞIN HİKAYESİ ETKİNLİK
  ÇALIŞMASI SAYFA 38-39

  Soru-1-Yeryüzünde farklı renkte toprak bulunmasının nedenlerini yazınız?

  Bunun en büyük nedeni iklim şartlarıdır. Çünkü farklı iklim şartlarında farklı sıcaklık ve yağış şartları vardır. Bitki örtüleri ve toprağa verdikleri organik madde miktarları da farklıdır.
  Genel olarak bitki örtülerinin gür olduğu bölgelerde bitki kalıntıları toprağa karışarak koyu renk almasına yol açmaktadır. Buna karşılık bitki örtüsünce fakir alanlarda humus miktarı az olan sahalarda toprak açık renkli olmaktadır.

  Soğuk ve nemli bölgelerde bitki örtülerinin kalıntıları sıcaklık yetersiz olduğu için ayrışamamakta ve toprağın üst kısmında organik madde katı olarak birikip koyu renkli toprakları oluşturmaktadır.

  Ayrıca sıcak ve yağışlı bölgelerde toprak aşırı şekilde yıkanmaktadır. Buda bitki kalıntılarını götürmektedir ve rengi açmaktadır. Bundan başka bir olayda sıcak kuşak alanlarında toprak içinde bulunan demir ve alüminyum elementler oksitlenerek toprakların kızıl renk almasına yol açmaktadır.

  Ana kayanın farklı yapılarda olması da üzerinde oluşan topraklara damgasını vurabilmektedir. Özellikle bu durum kurak ve yarı kurak bölgelerde daha etkili olabilmektedir.


  10.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMASI SAYFA 42-44


  SAYFA 42 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

  SORU-1-Toprağın üst kısmı neden koyudur.


  Toprağın üst kısmı organik madde bakımından ölen hayvan ve bitki kalıntılarının ilk bulunduğu yer dir  bunlar ayrışma sonucu humusa dönüşür bu nedenle daha koyudur.


  10 SINIFLAR SAYFA 45 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Aşağıdaki toprak tipleri ve oluşum özelliklerinden faydalanarak tabloyu doldurunuz.

  Toprağın özelliği Toprak tipi
  Akarsuyun taşıdığı biriktirdiği malzemeden oluşan toprak Alüvyal topraklar
  Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklar Lös
  Bünyesinde en fazla tuz bulunduran toprak Halamorfik toprak
  Sel sularının taşıyıp dağ eteklerinde biriktirdiği toprak Kolüvyal toprak
  Erozyana uğrayan yamaçlarda oluşan taşlı toprak Taşlı Litosol toprak
  Kum boyutundaki volkanik malzeme ve akarsuların biriktirdiği kumlu depolar üzerinde oluşan toprak. Regosol toprak
  Drenajın iyi olmadığı alanlarda oluşan toprak Hidromorfik topraklar
  Yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan toprak Vertisol
  Humus bakımından fakir olan nemli bölge toprakları Laterit topraklar
  Bünyesinde demir oksit oranı fazla olan kırmızı topraklar Kırmızı Terrarossa topraklar
  Kışın donup yazın ayrışarak bataklık halini alan topraklar Tundra toprakları
  Karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsü altında oluşan verimli topraklar Çernezyom topraklar
  İğne yapraklı orman sahalarında görülen topraklar Podzol topraklar  10 SINIF SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  10 SINIF SAYFA 46 ETKİNLİK ÇALIŞMASI CEVAPLARI:


  Kitabınızdaki harita ve fotoğrafları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Akdeniz kıyılarında görülen maki Avustralya2nın güneyinde ve Güney Afrika’nın kap bölgesinde görülmesinin nedenini açıklayınız.

   

  Bu bölgelerde de Akdeniz ikliminin özelliklerinin görülmesidir.Ürünler benzerse iklimlerde aynıdır.


  10.SINIF SAYFA 48 ETKİNLİK ÇALIŞMASI


  DÜNYAYI KAPLAYAN ÖRTÜ:
  BİTKİLER
  Dünya Bitki Örtüsü Haritası
  10.SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMASI
  Şekildeki iklim grafiklerini inceleyerek hangi iklim bölgesine ait oldukları ve bitki örtülerini yazınız.


  1.GRAFİK:
   

  Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz ikliminin grafiğidir. Bitki örtüsü makiler olup yükseklerde ormanlar görülür.
  10. sınıf, fizik, ders, kitabı, etkinlikleri, cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun