6 Sosyal Çk cevapları

Posted on
 • 23 Kasım 2011 Çarşamba
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

  30.sayfa
  Bu etkinlikteki cevaplar
  1.Cevap: 2. Çünkü daha fazla ayrıntı vardır.
  2.Cevap: 2. Çünkü büyütme oranı çok fazladır.
  3. A şıkkı
  4.cevap: A-B:350 km C-Ç:400 km

  31.sayfa
  Bu etkinlikte 1.2.3.4.sorular yapılmış .Biz sadece 5. ve 6. soruları yapıyoruz.
  5.sorunun cevabı: Asya: 10 Güney Paraleli , 80 Kuzey paralleri Afrika: 35 Kuzey Paralelleri 35 Güney Paralelleri
  6.sorunun cevabı: 45-35 kuzey paralelleri
  1-)Yaşadığınız mahalle ya da köye okul yapılması sizi ve orada yaşayanları nasıl etkiler?
  -Ben olsaydım çok sevinirdim, bence oradakilerde çok sevinirler.

  2-)Okuduğunuz kitapların nasıl yazıldığını ya da bu kitaplardaki bilgilerin nasıl oluşturulduğunu hiç düşündünüz mü?
  -Hayır düşünmedim.Çünkü:okuduğum kitapların yazarlar tarafından yazıldığını biliyorum.

  3-)Halk ve çocuk kütüphanelerinden yeterince yararlanıldığını düşünüyor musunuz?
  -Evet çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

  4-)Herhangi bir sorununuza çözüm ararken nelere dikkat edersiniz?
  -Bilimsel araştırma basamaklarına dikkat ederim.

  5-)Karşılaştığınız sorunlara hak ve özgürlükler temelinde çözüm bulabilmek için hangi kurumlara başvurabilirsiniz?
  -Tüketici mahkemesine
  -Tüketici hakları derneğine
  -Reklam kuruluna
  -Belediyelere
  Başvurabiliriz.

  6-)Sosyal bilgiler dersinde neler öğreniyorsunuz?
  -Dünya tarihini,hak ve sorumluluklarımızı,ülkemizin coğrafi özeliklerini öğreniyoruz.

  7-)Aşağıdakilerin hangisi bir olgu cümlesidir?
  A)Amatör tarihçiler tarih bilimine yeni bir yaklaşım getirmişlerdir.
  B-)Sosyal bilgiler dersi çok eğlencelidir.
  C-)Sosyal bilimlerin gelişmesine Atatürk önemli katkılar sağlamıştır.
  D-)İstanbul doğal ve tarihi güzellikleriyle dünyanın en güzel şehridir.

  8-)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikinci aşamasıdır?
  A-)Hipotezleri test etme
  B-)Veri toplama
  C-)Konu veya sorunu belirleme
  C-)Hipotezleri ileri sürme

  9-)Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorunluluklarından biri değildir?
  A-)Vergi verme B-)Askerlik yapma C-)Oy kullanma D-)İş yeri açma

  10-)Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Kurumu ve Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi gibi kurumları Atatürk neden açmıştır?
  -Sosyal bilimleri geliştirmek için açmıştır.

  11-)Herhangi bir yerin dünya üzerindeki konumu nasıl ifade edilir?
  -Coğrafi özellikleri ve matematik konumu ile ifade edilir.

  12-)Ülkemiz dünya üzerinde nerede yer alır?
  -36 42
  26 45

  13-)Dünyayı küçük bir kağıt üzerine nasıl sığdırıyoruz?
  -Ölçeklendiririz.

  14-)Karasal iklim görülen bir yerin bitki örtüsü nedir?
  -Bozkır

  15-)Karadeniz iklimi görülen bir yerin bitki örtüsü nedir?
  -Orman

  16-)Akdeniz iklimi görülen bir yerin bikri örtüsü nedir?
  -Maki

  17-)İç bölgelerde yağışın az olmasının sebebi nedir?
  -Denizden uzak bölge olması.

  18-Dünya’nın her yerinde insanların yaşam biçimlerinin farklı olmasının sebebi nedir?
  -İklimlerinin farklı olması.

  19-Günümüzde yerleşim yeri seçerken nelere dikkat edilmektedir?
  -İklimine,sağlık kurumlarına yakınlığına,alış-veriş merkezine yakınlığına vb. dikkat edilir.

  20-)Kral Hammurabi göze göz,dişe diş ifadesiyle ne anlatmak istiyor?
  -Eğer bir kişi diğerinin gözünü çıkarttıysa yetkililer tarafında onunda gözü çıkartılır.Yani her şey karşılıklıdır.

  21-)Frigli ustaların yaptığı fibulalar kullandığımız çengelli iğnelere benziyor mu?
  -Evet .Biraz benziyor.

  22-)İzmir ve çevresini tanımak için hangi haritanın kullanılması daha uygun olur?
  -Ege bölgesi haritası

  23-) 1-Asya 2-Antartika 3-Afrika 4-Okyanusya
  Yukarıdaki kıtalardan hangileri kuzey kutbuna daha yakındır?
  Antartika

  24-)Sümer, Asur,Urartu,Lidya,İyon,Hitit ve Frig uygarlıklarının ortak özellikleri nedir?
  -Merkezi Krallıkla yönetilmişlerdir.

  25-)Türkiye’de Akdeniz kıyıları,kar yağışının en az görüldüğü yerdir.
  Bu duruma yol açan etmen nedir?
  -Ekvatora yakın olması.

  26-)İpek yolu geçtiği ülkelerde insanların yaşamını kültürel,sosyal ve ekonomik açılardan nasıl etkilemiştir?
  -Oradaki insanlara da mal satmışlardır.yeni icat edilmiş bir şey varsa onlara tanıtmışlardır.

  27-)Türkler ilk kez devlet kurmak için hangi nitelikteki yerleri seçmişlerdir?
  -Türkler devlet kurmak için coğrafi şartlara ,ekonomik ve sosyal yapıya önem vermişlerdir.

  28-)Geçmişten günümüze Türk ordusunun en önemli özellikleri nelerdir?
  -Mete kağan orduyu on,yüz,bin olarak birliklere ayırdı.

  29-)Destan, yazıt,efsane buluntulardan geçmişe ait hangi bilgilere ulaşılabilir ?
  -Eskiden Türklerin ne ile uğraştıklarına ,ne yiyip ne içtiklerine ,evlerinin nasıl olduğuna ulaşabiliriz.

  30-)İslamiyet Türklerin yaşamında neleri değiştirmiş,neleri değiştirmemiştir?
  -Bir günlük yaşamları değişmiş,bir günlük yaşamlarındaki bazı olaylar değişmemiştir.

  31-)Yaşadığınız çevrede hangi kültürel kutlamalar yapılıyor?
  -nevruz ,23nisan,19mayıs vb.

  32-)Yaşadığınız çevrede yapılan kutlamaların tarihçesi hakkında bir bilginiz var mı?
  -Pek fazla bir şey bilmiyorum.

  33-)Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan İpek Yolu ile ipekli kumaşlar arasında nasıl bir bağlantı olabilir?
  -İpek Yolu’nda öncede ipekli kumaş satıyorlarmış.

  34-)İlk Türk Devletleri nerelerde kurulmuştur?
  - İlk Türk Devletleri Orta Asya’da kurulmuştur.

  35-)Kara kuvvetleri Komutanlığımıza ait bröve üzerinde yer alan MÖ 209 tarihinin önemi nedir?
  -bu yılda Metehan orduyu on,yüz,bin olarak ayırmıştır.

  36-)Türk ordusunun en önemli özellikleri nelerdir?
  -Verilen her türlü emre itaat etme
  -Süratli ve isabetli karar verme
  -Hedefi vurmada tam isabet

  37-)Kök Türklerden miras kalan yazıtlar,bu uygarlıkla ilgli hangi bilgileri veriyor olabilir?
  -Nerde yaşadıkları,ne yaptıklarının bilgisini veriyor olabilir.

  38-)Resim sanatında neden hayvan resimlerine yer verilmiş olabilir?
  -Yaşadıkları bölgede genellikle havyan bulunduğu için
  Kaynak: http://aygunhoca.com/

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun