6 Sınıf Sosyal Bilgiler testi ve cevap anahtarı 2011-2012

Posted on
 • 23 Kasım 2011 Çarşamba
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 6 Sınıf Sosyal Bilgiler  testi ve cevap anahtarı 2011-2012

  1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
  Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
  A) Haklarını
  B) Özgürlüklerini
  C) Sorumluluklarını
  D) Düşüncelerini

  2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
  olur?
  A) Avrupa
  B) Türkiye
  C) Dünya
  D) Marmara Bölgesi

  3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
  A. Yükseltisi
  B. Ekvatora Uzaklığı
  C. Bulunduğu Kıta
  D. Denizlere göre Konumu

  4.
  I. 1/ 2.500.000
  II. 1/4.000.000
  III. 1/ 1.000.000
  Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
  A. I,II,III
  B. II,I,III
  C. II,III,I
  D. III,I,II

  5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
  a- Çok güzel bir araban var.
  b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
  c- En sevdiğim renk beyazdır.
  d- Bence o, seni sevmiyor

  6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
  a- 1929
  b- 1931
  c- 1928
  d- 1932

  7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?
  A) Hangi kıtada bulunduğu
  B) Hangi paralel ve meridyende olduğu
  C) Denizlere ve boğazlara göre durumu
  D) Hangi yarım kürede yer aldığı

  8- I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
  II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
  III.Ülkemizin tarihini bilme,
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I,II ve III

  9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin
  arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?
  a) 1/5.000.000
  b) 1/250.000
  c) 1/50.000
  d) 1/500.000

  10-Hangisi olgu cümlesidir?
  a) İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
  b) Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
  c) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
  d) Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.

  11- I. Türk Tarih Kurumu
  II. Devlet Tiyatroları
  III. Türk Dil Kurumu
  IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
  Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?
  a) Yalnız II b) Yalnız I c) I,III d) II ve IV

  12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser
  oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında
  hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?
  a-Hastalığı yaratan nedenlerden
  b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden
  c-Doğum oranlarından
  d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

  13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?
  a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
  b-Kediler nankördür.
  c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
  d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.

  14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?
  a-Psikoloji b-Sosyoloji c-Coğrafya d-Matematik

  15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden
  hangisini yapmak görevimizdir?
  A)Vergi vermek B)Kurallara uymak C)Oy vermek D)Askere Gitmek

  16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?
  A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
  B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
  C) En güzel mevsim sonbahardır.
  D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.

  17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir
  bilgilerdir.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?
  A)Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
  B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
  C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
  D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

  18-I.Türk Tarih Kurumu
  II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi
  III.Türk Dil Kurumu
  IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı
  Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?
  A)I B)II C)III D)IV

  19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde
  başvurduğu yollardan birisi değildir?
  A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
  B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
  C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak
  D)Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek

  20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan
  birisidir?
  A)Liseler için Geometri kitabı yazması
  B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
  C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
  D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi

  21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?
  A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
  B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
  C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.
  D)İstanbul, tarihi bir şehirdir

  22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?
  A)Dipnot B)Kaynakça
  C)Kopya D)Katalog taraması

  23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?
  A) Geçmişimizi öğretir. B) Devletler arası düşmanlığı körükler
  C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

  24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?
  A) Antarktika- Okyanusya, B) Asya – Afrika
  C) Avrupa Güney Amerika, D) Avrupa – Afrika

  25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?
  a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.
  b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
  c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.
  d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.
  CEVAP ANAHTARI
  1 C 11 A 21 B
  2 D 12 C 22 C
  3 B 13 A 23 B
  4 D 14 D 24 A
  5 B 15 A 25 B
  6 D 16 B
  7 B 17 C
  8 D 18 D
  9 A 19 C
  10 C 20 B
  Kaynak: herdembilgi.com

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun