9. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlikleri cevapları

Posted on
 • 28 Aralık 2012 Cuma
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 9. Sınıf Tarih ders kitabı etkinlikleri cevapları

  1_Tarihin bilimsel tanımını yapınız?

  2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz?

  3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız?

  4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz?

  5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır?

  1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır..

  2- Olgu, bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki bilgidir.

  örnekler:

  Atatürk 1881 yılında doğmuştur.

  Türklerin ilk sözlüğü Divan-ı Lugat-it Türk’tür.

  Atatürk 19 Mayıs 1919′da Samsuna çıkmıştır.

  Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

  Atatürk 10 Kasım 1938′de vefat etmiştir.

  “savaş” bir olgudur ama “1.dünya savaşı” bir olaydır…

  5- dünyada belli başlı olaylar yaşanmıştır. bu olaylar tüm dünyayı derinden etkileyen olaylar olduğu için tarih sınırlandırılmıştır

  sayfa 11

  soRu 1) cevap:seyahatname

  soru 2 ” :yazıLı

  sayfa 12

  istanbulda insanların evleri düzgün gecekondulaşma yok görünüş bakımından kirlilik yaratmamakta ve dier resimden daha ileride yani daha çok gelişmiş etipyo ise istanbula göre geride kalmış gelişmemiş bir yer görüntü kirliliği yaratmakta gecekondulaşma var.

  tarih 15.sayfadaki sorular??

  ————————————————————————— —–

  1)türklerin hicri takvimi kullanmalarının sebebi ne olabilir?

  2)celali takvimin 12 hayvanlı türk takvimi ile bnzer ve farklı yönleri nelerdir?

  3)miladi takvim ile hicri takvim arasındaki farklar nelerdir ???

  1. sorunun cevabı:hicri takvim islamiyetten sonra hz.muhammedin mekkeden medineye hicretiyle başlamıştır.türklerin bu takvimi kullanması peygamberize ve islamiyeti benimsemesidir.

  Oniki Hayvanlı Takvimi

  İslamiyet öncesi Türk Devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmış Çin takvimi. Güneş yılı esasına göre hazırlanan bir takvimdir. Bir yıl 365 gün olarak hesaplanmış ve her yıl bir hayvan ismiyle anılmıştır. Çin kökenli olan bu takvim Türkler’den başka Japon, Kore, Moğol, Hint ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ kullanılmaktadır…

  Celali Takvimi (meliki takvim)

  Büyük Selçuklularda Celaleddin Melikşah zamanında eski İran takvimi esas alınarak mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

  Celali takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmıştır.sadece onun hayatta olduğu dönemde kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır.

  HİCRİ TAKVİMLE MİLADİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

  1)- Hicri Takvim AY yılını, Miladi Takvim GÜNEŞ yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

  2)- Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri Takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi Takvimde ise başlangıç Hz. İsa’nın doğum tarihi 0 yılıdır.

  atatürk’ün türk tarihi ile ilgili vurgulamk istediği nedir?

  Tarih kitabı sayfa 37 Cevapları

  ————————————————————————— —–

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

  1 Soru : E

  2.Soru:E

  B- BOŞLUKLARI DOLDURMA :

  1 Boşluk Tarihçi

  2.Boşluk: Sözlü

  3.Boşluk: Mekan

  4.Boşluk : Herodot

  c-boşluga d -y doldrma

  d-y-d-d-d-

  D-sütünları doldurma ,,

  1.e 2.c 3.d 4.f 5.a 6.g

  tarih kitabı sayfa 38 ölçme ve gerlenirme

  ————————————————————————— —–

  CEVAPLAR

  1 E

  2E

  b-BOŞLUKLAR

  1 Tarihçi

  2-sözlü

  3-mekan

  4-Heredot

  c- dogru yanlş

  d

  y

  d

  d

  d

  sayfa 17

  Atatürkü Türk tarihi ile vurgulamak istediği türk tarihi çok eski tarihlere dayanmasıdır.

  TANZİMAT FERMANINI İSe;

  cevaplayalım )

  tarihi olayların değiştirilmesi ile ilgili birden fazla sonucun ortaya çıkabileceği söylenebilir

  1)sadece dış tenkit yapılarak bir eserin kaynak olup olmayacagını karar verilebilirmi.NİÇİN?

  2)iç tenkit yaparak bir eserin bilgi açısından güvenilir olup olmadığını anlayabilirmiyiz.NİÇİN?

  3)birinci elden kaynaklar hangileridir?

  4)sözlü kaynak ve yazılı kaynaklar nelerdi

  birinci elden kaynaklar :gazeteler dergiler ozamanki tarhi belgeseller olabilir.

  sözlü kaynaklar: destan efsane hikaye şiir vb.

  soRu 1

  hayıR veRilemez çünkü yazarın eser hakkında etkisi var mı yok mu ona bakılması gerekir.

  soRu 2

  hayıR eserin orjinalliğine tarihine bakılması gerekir başka kaynaklarda konunun ne şekilde alındığına bakılması gerekiR.

  soRu 3

  ferman

  mühür

  para

  gazete

  destan

  efsane

  hatıra

  hikaye

  şiir

  cd

  film

  fotoğraf

  taş toprak kemik madenden yapılmış eşyalar

  mezarlar

  arkeolojik ßuLuntuLaR

  soru 4

  sözlü kaynak:destan efsane hikaye şiir

  yazılı kaynaklar:ferman mühür para gazete hatıra

  130-131.SAYFA

  test==

  1)E 2)C 3)D  B)DOGRU-YANLIŞ BÖ.LÜMÜ

  1)Y

  2)D

  3)D

  4)Y

  5)D  C)BOŞLUK DOLDURMA

  1)CAHİLİYE DÖNEMİ

  2)HİCRET

  3)HZ.ÖMER

  4)PUVATYA

  5)BEYTÜL HİKME  D)ELEŞTİRME

  1)G 2)A 3)E 4)F 5)I 6)H 7)J 8)C 9)B  E)KLASİK SORULAR

  1)PEYGAMBER EFENDİMİZE VAHİY GELDİKTEN 12 YIL SONRA MÜSLÜMANLAR MEKKELİ MÜŞRİKLERİN BASKISIYLA MEKKEDEN MEDİNEYE HİCRET ETMİŞLERDİR VE BURADA MEDİNE İSLAM DEVLETİNİ KURMUŞLARDIR

  2)BOŞŞŞ

  3)EMEVİLERDE MEVALİ POLİTİKASI VARKEN ABBASİLER BU POLİTİKAYI REDDETMİŞLERDİR VE TÜRKLERİ İRANLARI YANİ ARAP ASILLI OLMAYAN MÜSLÜMANLARI DA ÖNEMLİ GÖREVLERE ATAMIŞLAR,AYRIM YAPMAMIŞLARDIR.EMEVİLERDE FETİHLER SIK SIK YAPILIRKEN ABBASİLER KENDİLERİNİ DAHA ÇOK BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA GÖSTERMEKTEDİR

  4)ENDÜLÜSTE KURULAN İSLAM DEVLETLERİNİN BİLİMSEL FAALİYETLERİ RÖNESASA ZEMİN HAZIRLAMIŞTIR

  5)BOŞ

  163.SAYFA CEVAPLARI

  A) B)DOGRU-YANLIŞ

  1)D 1)D

  2)C 2)Y

  3)C 3)D

  4)A 4)D

  5)D

  C) BOŞLUK DOLDURMA==>

  1)KARAHANLILARDIR

  2)ALPARSLAN(ZAMANINDA)BAGDATTA

  3)BÜYÜK SELÇUKLU (İLE) GAZNELİLER

  4)MALAZGİRT SAVAŞI

  5)GAZNELİ MAHMET  D)ELEŞTİRME

  1)B

  2)C

  3)D

  4)A  E)KLASİK SORULAR

  1)büyük selçuklu devleti sultan sencer döneminde karahitaylılarla katvan savaşını yapmıştır ve oguz isyanı sonucunda oguzlara esir düşen sultan sercer bu isyandan sonra yıkılır

  2)en önemli farkı islamın koruyuculugunu üstlenip dogu ve batı yaptıgı fetihler ile türk kültürünü tanıtmış yaymıştır ayrıca anadolunun türkleşmesini saglamıştır

  3)halkın etnik yapısı devletin merkezi otoritenin güçlü oldugu dönemde önemli görevlerde yer almışlardır(askeri,ticari,memu rluklar... gibi) ve önemli işler yapmışlardır fakat devletin zayıfladıgı yani merkezi otoritenin zayıfladıgı dönemlerde bagımsızlıklarını ialn ederek ayrılmak istemişler ve devletin yıkılmasına sebep olmuşlardır

  4)en başta askeri özelliklerini korumuşlardır faat bunun yanı sıra gök tanrı ile benzeşen temizlik,hoşgörü,namusluluk,ce nnet cehennem inancı gibi örf ve ananelerde korunmuştur, devam etmiştir

  5)malazgirt savaşı ile;

  *batı kışkırmış ve haçlı seferlerine yol açmıştır

  *anadolu da 1071 türk tarihi dönemi başlıyor

  *ilk türk beylikleri kurulmuştur(çaka,mengücek... gibi)

  *batıya fetihler hızlanmıştır ve bizans tehlikesi sona ermiştir.

  *anadolu türkiye diye anılmaya başlıyor..

   9. Sınıf, Tarih, ders, kitabı, etkinlikleri, cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun