9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 134.Ssyfa:Düşünelim:

Posted on
 • 28 Aralık 2012 Cuma
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 134.Ssyfa:Düşünelim:

  1)Medrese görülmektedir.Medreseler ise eğitimle ilgilidir.En belirgin özellik eğitime önem vermeleridir.
  2)İslam dinini benimsemelerinin nedenleri arasında;son din olması,akla mantığa gerçeğe uygun olmasıdır.
  134.Sayfadaki kırmızı yazılı soru:
  -Türkler açısından sonuçlarında İslam dinini tanıyıp Müslüman olmuşlardır.Dünyatarihi açısından ise Müslüman Araplar kağıt üretmeye başlamış ve aynı zamanda imal ederek medeniyeti hızlıca yaymışlardır.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 135.Sayfa:

  1.Kırmızı Soru:
  -Kağıt üretiminin sonrasında Müslümanlar Araplar imal etmeye başlamış ve ticari ilişki ile de medeniyetin yayılmasında rol oynanmıştır.
  2.Kırmızı Soru:-Türklerin Abbasiler döneminde görev almaları ve Araplar arasında üste çıkmalarıdır.
  137.Sayfa CevapLayaLım sorusu (şema) :-Mısırın çeşitli dönemlerde farklı devletlerle yönetildiğini görüyoruz.Özellikle bu yönetenlerin Türk kökenli olması da dikkat çekiyor.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 138.Sayfanın Cevapları:-Büyük mimariyle güzel cami kurmuş hizmete sunmuştur.Halkı refaya yükseltmiş ve din ayrımı yapmadan eşit görmüştür.
  139.SAYFA:

  Düşünelim:
  1)İlk Türk-İslam devletlerinde bu türk eserlerin yapılması onların mimari eser bakımından mimari bakımdan geliştiğini gösterir.Göçebe hayattan yerleşik hayata geçmişlerdir.
  2)
  Dandanakan:1040 yılında Selçuklar ve gazneliler arasında yapılan savaş.
  Kınık:Oğuz Türklerin 24 soyundan biri.
  Divan-ı Lügati-i Türk:Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe-Arapça sözlük.
  Batınilik:Tanrı bilimi olan iç görüş.
  Kutadgu bilig:Karahanlı devletinde 11.yy’da yazılan eser.
  Sultan:Padişah.
  Nizamiye Medreseleri:Büyük Selçuklular zamanında kurulan vezir nizamimülk’ün anısıyla anılan medreseler.
  Buhara:Orta Asya’da en eski şehirlerden biri.
  Semerkant:Özbetiskan’ın güney kesimindeki kent.
  3)Türklerin geçmişini bilmek islamiyeti bilmek demektir.Yani burada Türklerin geçmişi ile İslamiyet arasında bir bağ kurulmuştur.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 139.Safa Kırmızı YazıLı sorunun cevabı:
  -Orta Asya^da kurulan ilk Türk Devletidir.İslamiyetin Türkler aradınsa yayılması için çalışmalar göstermiştir.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 140.Sayfa Yorum Cevabı:
  -Müslüman şehirleri eşittir.Birçok saldırıya uğramış ve el değiştirmiştir.Avrupa devleti ise yeni saldırılara karşı karşıyadır.Şehirdeki saldırganlar kilise ve kasabaları yakıp yıkıyorlardı
  141.Sayfa 1.Yorumlamanın Cevabı:-Bireyler iç içe oluğ toplum ve devlet yaşamında en iyi şekilde düzenlemelerin eksik olduğu,bilgi,düşünce ve anlayışın var olmadığıdır.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 141.Sayfada 2.Yorumlamanın Cevabı:-Devletin başında olanların doğru iş yapması halkında doğru iş yapmasına neden olur.Rüşvet alınmaması,yönetimde ayırmalıklar olmayacak,eşitlik olacak.Yönetimdekiler milletin can ve mal güvenliğinden sorumluluğudur.
  142.Sayfanın CevapLarı:

  CevapLayaLım:

  2)İslam devletindeki ilk kitap.Türklerin Araplaşmasını önlemiştir.Türkler benliklerini korumuşlardır.1)Türk kültürünü koruma,Türk dilinin arap dili karşısında üstün olduğunu kanıtlamaya çalışılmıştır.
  CevapLayaLım:
  1)TABLONUN CEVAPLARINI BİLMİYORUM!!
  2)Çeşitli eserler yaparak Türklerin gelişmesini sağlamıştır.Çelişkileri,yanlışları dile getirerek halkı bilgilendirmişler toplumu daha iyi noktalara yükseltmiştir.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 144.Sayfanın Cevabları :
  Kırmızı yazılı sorunun cevabı:
  -Abbasi halifelerinin yanında yer alması islamiyeti yaymıştır.
  145.Sayfanın Cevabı:
  -Minyatüre bakılarak o gün kü savaş teknolojisinde okların kullanıldığını ve şehirlerin surlar ile korunduğunu görüyoruz.
  -Gazneliler döneminde yönetim anlayışında;
  *Hakkı olanların kazanması,
  *Adaletin hüküm sürmesi,
  *İnsanlardan ve malından sorumlu olması,
  *Manzumun yanında olması,
  *Halkın geçimine dikkat etmesiyle iyi bir devlet anlayışının olduğunu görüyoruz.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 146.Sayfa :
  Kırmızı yazılı soru :
  -Bu davranışı ile yönetime başka açılardan ve daha geniş alanda akıl ve mantığıyla , yasalara dayalı olarak ilerlemekte olduğunu anlıyoruz
  Yorumlama sorusunun cevabı:
  1)Gazneli ve karahanlı devletinden büyük olması ve devletleri ortadan kaldırması açısından rahatsız olmuşlardır.
  2)Ayrı ayrı devleti yok etmek zor olucağından , bir bütün olarak Selçuklulara karşı güçlerini birleştirip ittifak kurmuşlardır.
  3)Siyasi açıdan yanlıştır.Sebebi ise metinde de verildiği gibi görüşmek için çağırıyor ve hapsediyor.
  9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 147.Sayfanın CevabLarı :
  Kırmızılı soru :
  -Gaznelilerin aLeyhine olmutur.Selçuklular devleti kurarak coğrafyasını genişletmiştir.
  9. Sınıf, Tarih, Ders, Kitabı, Cevapları, Sayfa, 134-137-139-142-147

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun