7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 40. Sayfa

Posted on
 • 28 Aralık 2012 Cuma
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: • 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 40. Sayfa

  Sayfa 40

  Nüfusumuzun Yapısı

  1-En fazla 0-14 yaş grubudur.Sebebi ise yeni doğumun çok fazla olması doğan çocuk sayısı daha çoktur.

  2-En az 65 ve üzeri yaş gruplarıdır.Sebebi ise 65 ve yaş üzeri insanlar artık yaşlanmıştır kendilerine bakamıyacak derecededir ancak yeni doğan çocuklara en azından bakan anne ve babalar vardır. turkeyarena.net

  3-kız çocuklarının hor görülmesidir.Bu nedenle erkekler bu yönden şanslılar.Ancak hala doğu da kız çocuklarının okuyamadığını örneklerle görüyoruz.

  4-Tabii ki mümkündür.Bu birazda bizlere bağlıdır.Bizler okursak gelecek nesilde okur %100 olur...

  5-Ülkemizde ekonomik kriz vardır.Bu yüzden çoğu çalışan işsiz kalmaktadır nedeni budur.

  6-Kızların çalışılmsı erkekler açısından pek hoş karşılanmıyor.

  Anıttepe Yayıncılık

  Sayfa 42

  1. Anadolu'da ilerlerken kardeş kanı dökmemeye dikkat ettiler.

  Hoşgörülü bir politika izlediler. Güçlü Türk beylikleriyle savaşmak yerine güçsüz olan Bizans'ın topraklarını alarak ilerlediler.

  2. Balkanlarda ilerlerken gerçekçi bir iskân (yerleşme) siyaseti izlediler.

  Aldıkları topraklara Türk beyliklerini yerleştirdiler. Onlara vergi vermeme gibi bazı ayrıcalıklar tanıdılar. Fakat yerleşen beylikler o topraklardan ayrılamazlardı.

  3. Yöneticiler hoşgörü ve adaletli davranmaya büyük önem verdiler.

  Fethettikleri topraklardaki yabancı milletleri kovmadılar. Din ve vicdan özgürlüğü tanıdılar. Fikirlerini özgürce söyleme hakkı tanıdılar.

  4. Balkanlar'da ve Avrupa'da gelişen siyasi olaylardan yararlanma yolları buldular.

  Balkanlar ve Avrupa'daki iç karışıklarla zayıflayan bölgeleri fethederek ilerledi. Güçlü Türk boyları yerine güçsüz ve iç karışıklıklarla yıpranmış Avrupalılarla savaştı.

  Sayfa 43

  1- Uç : Anadolu'da kurulan Türk devletlerinin sınırlarını muhafaza ve yapacakları akınlarla diğer devletleri yıpratma vazifesi gören yarı bağımsız beylikler.

  2- Tekfur : Bizans İmparatorluğu döneminde vali aşamasında olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki hristiyan beylerine verilen ad.

  3- Devşirme : Yeniçeri Ocağına alınan gayri müslim çocuklar.

  4- Tımar : Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen, yıllık geliri 3-20 bin akçe olan toprak.

  5- İskan : İskan politikasının amacı fethedilen yerlerin siyasi,askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlayarak Türkleşmesini sağlamaktır.

  6- Yeniçeri Ocağı : Gayri müslim çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen asker ocağıdır.

  7- Akıncılar : Osmanlı döneminde düşman topraklarına akın düzenleyen gönüllü süvarilere verilen ad.

  8- Vezir : Bakanlık ve valilik gibi önemli görevleri yerine getiren ve paşa ünvanlı olan kişi.

  9- Nişancı : Osmanlı Devletinde padişah kaynaklı her türlü yazıya, padişahın imzası olan nişanını koyan ve ya padişahın tuğrasını çeken divan-ı hümayun üyesi memur.

  10- Şeyhülislam : Osmanlılarda kabinede sadrazamdan sonra yer alan ve din işleri ile birlikte dünya işlerinede dini bakımdan bakan kimse.

  7.Sınıf, Sosyal, Bilgiler, Çalışma, Kitabı 40, Sayfa

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun