7. Sosyal çk cevapları 5. ünite sayfa: 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111

Posted on
 • 23 Aralık 2012 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 7. Sosyal çk cevapları 5. ünite  sayfa: 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111

  2.TOPRAK,EKONOMİ VE ORDU                            
  SAYFA 101
  Kaynak: http://aygunhoca.com/
  1.Tımar sistemini nasıl tanımlarsınız?
  cvp:İçinde meydana gelen olaylara toprak sahibi sıfatıyla müdahale edemezdi.
  2.Osmanlı devleti'nin tımar sistemini uygulamadaki amaçları neler olabilir?
  cvp:Osmanlı devleti'nde toprak üretiminde devamlı bir verimlilik sağlamış ve hazineye yük olmadan güçlü orduya sahip olmayı  mümkün kılmıştır.
  3.Tımarlı sipahilerin barış zamanlarında tarımla ilgilenmesi,savaş zamanlarında ise orduya katılması,Osmanlı ekonomisini nasıl etkiliyordu?
  cvp:İyi ve gelişmiş.
  4.Osmanlıdaki toprak düzeni ile günümüzdeki toprak sistemi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?
  BENZERLİKLER
  Şimdi toprak alan,Yerleri aynı.
  FARKLILIKLAR
  O zamanın askerinden daha fazla asker olması ve silah,zırh vb savaş malzemleri mümkün kılması.
   Kaynak: http://aygunhoca.com/                                      

  3.YENİ YOLLAR                                        
  SAYFA 102  
  1.Kral yol'unda ticaret yapanlar mallarını nasıl taşıyorlar?
  cvp:Deve,at,atlı araba,eşek.
  2.Baharat yolu'nda ticaret yapanlar malların nasıl taşıyorlar?
  cvp:Deve,at,atlı araba,eşek.
  3.Çin'den istanbul'a getirilen bir malın çin'deki ve istanbul'daki satış fiyatları değişir mi?neden?
  Evet.Çin'in parası belki değerlidir.
  4.İpek ve baharat yolları varken avrupalılar neden denizden yeni yol aramışlardır?
  Daha güvenilir olması için.
  5.Avrupalıların yeni yol bulması ipek ve baharat yolu'ndan ticaret yapanları nasıl etkilemiştir?
  cvp:Yeni bir yol olması ve artık oralardanda istediği yere daha kolay gidebilir.
  6.Bu yolun bulunması ipek ve baharat yolu üzerinde olan osmanlı devleti'ni nasıl etkiemiştir?
  cvp:Her yerden ticaretçi(seyyahlar)gelmisi iyi etkiler.
  7.İstanbul ve çanakkale boğazları ülkemiz ekonomisine nasıl katkı sağlamaktadır?
  cvp:Çok katkıda bulunur?
  8.Süveyş kanalı açılmamış olsaydı kıbrıs'ta yaşayan bir tüccar hindistan'a ulaşıncaya kadar bu kadar yoluna oranla tahmini olarak ne kadar yol alırdı?
  cvp:2 katı
  9.Ticaret açısından yolun kısalığının yararları neler olabilir?Aşağıya maddeler halinde yazınız.
  A)Yollar düz olması
  B)Tabelalar olması
  C)Atlar kullanılmalı.
     Kaynak: http://aygunhoca.com/                          
  5.İNTERNET'TE VAKIFLAR                                
  SAYFA 105
  1.Çevremizde birçok vakıf hizmet vermektedir.Bu vakıflar teşkilat olarak nereye bağlı olarak hizmet verilir?
  cvp:Türkiye cumhuriyetine.
  2.Vakıflar genel müdürlüğünün tarihçesi hakkında kısa bir tanım yapınız.
  cvp:Vakıflar uzun zamandır,yok ama uzun zaman olacaktır.
  3.Vakıflar genel müdürlüğünün geçmişten günümüze yapmış olduğu faaliyetlerine en az dört örnek veriniz.Geçmiş dönemdeki faaliyetler ile günümüzdeki faaliyetlerin ortak yönlerini aşağıya yazınız.
  cvp:Pakistan,filistin,gazze,israil.Ortak yönleri hepsine yardım yapılması.
  4.Sitede yar alan linklerden de yararlanarak çevre,yardımlaşma,dayanışma,kalkınma,eğitim,sağlık ve sosyal faaliyet vb.konularda çalışma yapan vakıfları tespit ediniz.
  1)TEMA
  2)LÖSEV
  3)ÇEKÜL
  4)ÇEVKO
  5)KIZILAY
  6)YEŞİLAY
  7)TEV
  8)TOG
   
  Kaynak: http://aygunhoca.com/                    
  7.PABUCU DAMA ATILMAK                                    
  SAYFA 107        
  1.Esanaf kethüdasının çalışmaları,esnaf-müşteri ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
  cvp:İyi ve hilesiz.
  2.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda,esnafa karşı nasıl davranılırdı?
  cvp:Onun hileliğine göre ceza verilir.
  3.Esnafın pabucunun dama atılması esnafın mesleki hayatında nelere yol açabilir?
  cvp:Zorlama
  4.Alınan eşyada hile olduğunun anlaşılması durumunda esnaf ağır bir şekilde cezalandırıldı.Siz o dönemlerde yaşayan bir esnaf olsaydınız çalışma ilkeleriniz nasıl belirlerdiniz?
  cvp:Yasaya göre.

  Kaynak: http://aygunhoca.com/                      
  9.OSMANLIDA EĞİTİM KURUMLARI                    
  SAYFA 109
  1.)Hepsinde töre vardır.
  2.)Hepsi eğitim-öğretim önem verir.
  3.)Hepsinin kurumları vardır.
    Kaynak: http://aygunhoca.com/                      

  10.BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN?                        
  SAYFA 110
  1.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?
  cvp:Bilgisayar mühendisi
  2.Seçtiğiniz mesleğin gerektirdiği biligi ve becerilerin neler olduğunu biliyor musunuz?Bildiklerinizi yazınız.
  cvp:El becerisi,ayak becerisi,zihninde olayları tutma.
  3.Bu mesleği yapmak için ne tür eğitim almak gereklidir?
  cvp:Bilgisayar fakültesi okunması gerekir.
  4.Bu mesleğe giriş için belli bir sınırlama(yaş,cinsiyet,boy,kilo,vb.)var mıdır?Varsa bunlar nelerdir?
  cvp:Yaş,akıl,zekilik,zeka
  5.Bu mesleğin şartları nelerdir?
  cvp:Çok iyi okunmalıdır.
  6.Bu mesleğin gelir durumu ve imkanları nelerdir?
  cvp:İmkanlar çok iyidir.Durumu normaldir.
  7.Bu meslekte ilerleme ve kendini daima geliştirme imkanı varmıdır?Varsa bunlar nelerdir?
  cvp:Evet.Yeni yeni eşyalar buluruz bilgisayar için.
  Kaynak: http://aygunhoca.com/                  

  11.RESİMLERDEN TANIYALIM                                  
  SAYFA 111
  1.Öğretmen olabilmek için kişilerin ne gibi ilgi ve yetenekleri olması gerektiğini düşünüyorsunuz?Bu ilgi ve yetenekler yüz yıl öncesi için de geçerli midir?Neden?
  cvp:Aklında herşeyi tutabilen,akıllı,örnek kişi.evet.Geçen yüz yılda eskiden örnek için çok eğitim gerekiyordu.
  2.Günümüz toplumsal olaylarında polisin rolünü göz önünde bulundurunuz.Buna göre polisler hangi özelliklere sahip olmalıdırlar?
  cvp:Emir gelmeden protesçilere vurulmamalı.
  3.Yukarıdaki fotoğraflarda geçmişte ve günümüzde yapılan arıcılık çalışmaları yer alıyor.Teknolojinin gelişimi meslekleri ve o mesleğe olan ilgiyi nasıl etkiler?Bunu yukarıdaki fotoğraflardan yola çıkarak açıklayınız.
  cvp:Çoğunlukla iyi etkiler.
  4.Osmanlı devleti zamanında berberler lonca teşkilatlarına üye olurlardı.Usta çırak ilişkisi ile bu mesleği öğrenirlerdi.Bugünkü berber ya da kuaförlerin eğitim süreçlerinde yüzyıllar önceki meslektaşlarıyla benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  cvp:2side saç,sakal,bıyık keser.Eskisi ve yenisi arasında fark var.
  5.Gelişen teknoloji ve toplumun ihtiyaçlarının değişmesi meslek seçiminizi nasıl etkilemektedir?Yaşamın gerçekleri karşısında ilgi,istek ve yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimi birey ve toplum üzerinde nasıl bir etki yapmaktadır?
  cvp:İyi.Teknoloji'den iyi ve eğitimde kötü.
  6.Gelecekte hangi meslekler öne çıkabilir?
  cvp:Bilim adamı
  Kaynak Gösterilerek alıntı yapılabilir
  Kaynak: http://aygunhoca.com/

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun