11. Sınıf Tarih Kitabının Cevapları Tüm Kitap

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 11. Sınıf Tarih Kitabının Cevapları Tüm Kitap

  1) İtilaf devletleri katılmıştır... (İngiltere,Fransa,.Rusya)
  2) Fransa; Antep,Maraş,Adana dörtyol
  İtalya; Antalya, Muğla,Konya
  Yunanistan; İzmir
  Ermeniler; Kars/Sarıkamış
  Gürcüler;Batum
  İngiltere; Musul'u işgal edip Samsun ve Merzifon'a asker çıkardı

  3)ABD Cumhurbaşkanı Wilson barışın prensiplerini belirlemek amacıyla 8 ocak 1918'de 14 madelik bir proğram yayımladı.

  4)Bağımsız devletlere bölmek için.

  5) Batı Anadolu'yu ve Trakya'yı ele geçirerek Ege Denizi çevresinde büyük bir Yunan devleti kurmak amacıyla katılmıştır.

  6) İzmir Yunanlılar tarafından 15 mayıs 1919'da işgal edilmiştir.

  7)Padişah ve hükümet işgalleri kolaylaştırmıştır milliyetçilik yada ülkenin kurtarılması yerine mandacılığı savunmuş kendilerini düşünmüşlerdir.

  8) Ortak özellikleri;
  Bulundukları bölgelerin tarih,coğrafya,nufüs yönünden Türk olduğunu kanıtlamak.
  Büyük devletlere karşı haklarını savuna bileceklerini göstermek.
  Propaganda ve yayın faaliyetleriyle halkı bilinçlendirmek.
  İşgalleri yavaşlatmak,durdurmak kurtuluşu gerçekleştirmek.
  İşgaller başladıktan sonra silahlı mücadeleye girişmekteydiler.

  cemiyetlerin kurulması;
  Kürt tealli cemiyeti; Merkezi istanbul.
  İslam tealli " ; Konyada şubesi olup istanbulda kurulmuştur.
  İngiliz muhipleri " ; İstanbulda kurulmuştur.
  Wilson Prensipleri cemiyeti; İstanbulda kurulmuştur.
  Sulh ve Selamet-i Osmaniye fıkrası; istanbulda kurulmuştur.
  Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Edirnede kuruldu.
  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Merkezi istanbulda kurulmuş Erzurum ve Elazığ'da şubesi var.
  İzmir müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti; İzmirde kuruldu.
  Redd-i ilhak Cemiyeti; İzmirde kurulmuştur.
  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti; Trabzonda kurulmuştur.
  Kilikyalılar cemiyeti; İstanbulda kuruldu.
  Milli kongre cemiyeti; İstanbulda kuruldu.

  9)Kürt tealli cemiyeti; Cemiyetin amacı Wilson prensiplerini kullanarak Erzurum,Van,Bitlis, Elazığ, Diyarbakır'da ayrı bir devlet kurmak.

  İslam tealli cemiyet; Hilafet ve saltanatı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur.

  İngiliz Muhipleri cemiyeti; İngiliz mandacılığını savunuyordu bunun için çalışmalar yapıyordu.

  Wilson Prensipleri Cemiyeti; ABD mandacılığını savunuyordu.

  Sulh ve Selamet-i Osmaniye fıkrası; Ülkenin kurtuluşunun Padişah ve halifenin çevresinde toplanmakla mümkün olabiliceği görüşündeydi bunun için çalışmalarını yaptı.

  10) Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Ant. hükümlerine şiddetle karşı çıkarak işgaller karşısında hükümeti uyardı.
  Çünkü bu antlaşmaya göre Türkiye isimli bir devletin kalmayacağını çok ağır bir antlaşma olduğunu biliyordu.
  Ne yazık ki Hükümet ve Padişah işgalleri kolaylaştırıyor ve mandacılığı savunuyordu.
  Mustafa Kemal Ülkeyi kurtarmak amacıyla İstanbul'a geldi Boğazlarda düşman gemisini görünce " geldikleri gibi giderler " sözünü kullanmıştı.
  Hükümetin faydasını göremeyince Mustafa Kemal,İstanbul'da bulunduğu günlerde sürekli yurdun nasıl kurtarılabileceği arayışları içindeydi.

  1)
  1.Devlet yönetiminde hanedan üyeleri görev almıştır.
  2.Doğunun yöneticisi batının yöneticisinden üstündür.
  3.Toplumsal sınıflaşma ve kölelik vardır.
  4.Boylar iç işlerinde özerktir.
  5.Hükümdarlar halk tarafından seçilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinin özellikleri arasında yer almaz?

  2)
  ilk türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez ?
  *a-türklerde veraset sistemi
  *b-türklerin yabancı dil benimsemeleri
  *c-türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri
  *d-merkeziyetçi yönetim benimsemeleri
  *e-türk yöneticilerin çin prensesleriyle evlendirilmesi

  3)Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerdn oluşan orduya İlk Türk-İslam devletlerinde ne ad verilir?
  a-İkta askerleri
  b-hassa ordusu
  c-eyalet askerleri
  d-atabeylik askerleri
  e-kapıkulu askerleri

  4)Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibidir.Ancak kendi adlarına para bastırma,hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.
  buna göre aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklulrının amaçladkları hedefler arasında yer alır?
  a-taht kavgalarının engellenmesi
  b-ülke bütünlüğünün korunması
  c-sınırların denetim altında tutulması
  d-ordudaki türkmenlerin etkisinin azaltılması
  e-dini serbestliğin yaygınlaştırılması

  5)
  Osmanlı devletinde parlementer sisteme geçiş aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşmiştir?
  a-senedi ittifak
  b-tanzimat fermanı
  c-ıslahat fermanı
  d-I. meşrutiyet
  e-Babıali baskını

  6)
  a-üyeleri padişah tarafından seçilirdi.
  b-ömür boyu görevde kalabilirlerdi.
  c-26 üyeden oluşurdu.
  Yukarıda özellikleri verilen I. meşrutiyet dönemindeki meclis hangisidir?
  a-heyeti vükela
  b-Divan-ı ahkam-ı adliye
  c-mebusan meclisi
  d-ayan meclisi
  e-meclisi ali

  7) Aşağıdakilerden hangisi I. meşrutiyet dönemine ait değildir?
  a-padişahın meclisi açma ve kapatma yetkisi vardır.
  b-Kanunlarda son karar padişaha aittir.
  c-yasama ve yürütme hakkı padişaha ve hükümete aittir.
  d-ayan meclisi üyeleri padişah tarafından seçilmiştir.
  e-hükümet meclise karşı sorumludur.

  8)
  Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde batı etkisi görülmez?
  a-Tanzimat Fermanının ilanı
  b-Senedi ittifakın imzalanması
  c-kanuniesasinin kabulü.
  d-ıslahat fermanının ilanı
  e-I. meşrutiyetin ilanı

  9)
  I.TBMM hükümeti , meclisin kendi içindeki delegelerden seçilmiştir.
  II.Yasalar TBMM tarafından çıkarılır.
  Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?
  a-güçler birliği benimsenmiştir.
  b-millet egemenliğini benimsemiştir.
  c-demokratik değildir.
  d-kabine sistemine geçilmiştir.
  e-meclis hükümeti değildir.
  11. Sınıf, Tarih, Kitabının, Cevapları, Tüm, Kitap

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun