7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Posted on
 • 11 Aralık 2011 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

  Sayfa 20
  İşaret Dili
  1.Nasrettin hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  Birbirlerine aynı şeyler anlatıyorlar ama farklı anlamda anlıyorlar.

  2.Yabancı bilgin ile Nasrettin hoca’nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  Yabancı bilgin Nasrettin hocaya bir şeyler anlatıyor ama Nasrettin hoca farklı anlamda anlıyor.

  3.İletişimde konuşmanın dışında başka hangi unsurlar önemlidir?
  Güler yüzlü olmak, iyi bir dinleyici olmak, jest ve mimiklerimizi iyi kullanmak.

  4.İletişim kurarken sizinde Nasrettin hocanın yaşadığı duruma düştüğünüz oldu mu? Bu durumu kendi davranışınızla karşılaştırınız.
  Nasrettin hocanın durumuna düştüğüm oldu. Ben arkadaşıma başka bir şey anlatırken arkadaşım beni farklı anlıyor.

  Sayfa 21
  Ben Olsaydım
  1.Arkadaşınızın sizinle öfkeli bir ses tonuyla konuşması
  Ona kızarım ama içimden kızarım.

  2.Çevrenizdekilerin sizi dinlememesi
  Onları uyarırım.bir daha yapmamalarını söylerim.

  3.Çevrenizdekilerin sizi görmezlikten gelmesi
  Onlarla küserim ve bir daha konuşmam.

  4.Bir arkadaşınızın size sürekli emirler vermesi
  Bir daha yapmamasını söylerim.

  5.Görünüşünüzle dalga geçilmesi
  Arkadaşlarıma kızarım

  6.siz konuşurken arkadaşlarınızın başka şeylerle meşgul olması
  Arkadaşımı uyarırım ve bir daha yapmamasını söylerim.

  7.Size sevmediğiniz bir isim takılması.
  Ona ben ne kadar zor durumda olduğumu anlatırım.

  8.Yukarıda yer alan iletişim kopukluklarının yaşanmaması için neler yapılmalıdır? örnekler vererek açıklayınız.
  Her zaman güler yüzlü olmalıyız. Herkes ile selam vermeliyiz.

  Sayfa 23
  Yaşadıklarımız
  1.Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  Açık suratlı olmak, kaba davranmak, arkadaşlarına lakap takmak.

  2.Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimi bozan bir olay örnek veriniz?
  Birbirlerine güler yüzlü olmamak, yoldan geçerken selam vermemek.

  3.Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmek de önemlidir. aygunhoca.com Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapılmalıdır?
  Onlara göre davranmalıyız, güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz.

  4.Yavuz’un arkadaşları ile iletişimde halen devam eden problemler neden olabilir?
  Kendini arkadaşlarına uydurmamak.

  5.Etkili İletişim Kurmak için neler yapılmalıdır?
  Güler yüzlü olmalıyız, selam vermeliyiz, güzel konuşmalıyız.

  Sayfa 24
  Ben De Biliyorum
  1. İnsanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  İnsanlara alaycı davranmak, onlara gülmek, yanlış yaptığı bir davranışını düzeltmek yerine
  alay ediyorlar.
  2.”Her İnsan Farklıdır.” cümlesinde anlatılmak istenilen ara düşünceyi yukarıdaki hikâye ile
  İlişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
  Her insanın kendine göre özellikleri vardır. Biri kitap okumayı severken diğeri sevmeye bilir.

  3.Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz? Açıklayınız.
  Fiziksel özellikleri taşıyan insanlara güler yüzlü ve hoşgörülü davranmalıyız. Asla onları aşağılamamalıyız. Toplumun bir ferdi olduğunu görmeliyiz.

  Sayfa 26
  Doğru Bilgi Alma /Verme
  1.İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi? Niçin?
  Gerekli.çünkü halk haberi bilmesi gerekiyor.

  2.Garip Toy’un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?
  Çok utanç hissederdim.

  3-Sizce garip toy’un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olabilirler?
  Garip toy’a çok kızmışlardır.

  4-Sizce garip toy hakkında yazılan bu haber onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  Olumsuz yönde etkiler

  5-Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız aygunhoca.com gerekseydi nasıl yazardınız? Neden?
  Yazmazdım

  6-Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir? Niçin?
  Okurları etkilenir, bir müddet sonra gazetenin haberlerine güven duyulmaz.

  7-Garip toy, haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir? Bu konuyu araştırarak aşağıdaki boşluğa yazınız. Yalan haber olgusunda okuyucular nasıl etkilenir?
  Kötü yönde etkilenir

  Sayfa 27
  İletişim Özgürlüğü
  1-Gündelik yaşamımızda gazete, dergi, radyo ve televizyon olmadığı bir günü hayal edin. O gün yaşamınız nasıl olur?
  Çok sıkıcı ve berbat gün olurdu çünkü televizyon radyo çok önemli bir teknolojik araçtır.

  2-Ne tür haberleri ve bilgileri gazete, radyo, televizyon ve internet’ten edinebiliyorsunuz?
  Dünyadaki olan radyodan dinleyip televizyondan hem dinleyim hem görebiliyoruz.
  3-Anayasa’mızın 28. maddesinin 1. cümlesi ‘basın hürdür sansür edilemez’ der. Basın hür olmadığında
  Sizce ne olabilir? Böyle bir maddenin anayasa’da yer almasının gerçekleri neler olabilir?
  Böyle bir madde anayasada yer alması gerekir. Bu maddede yayınlar durduramaz demektedir.

  4-Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölünmelere neden olmaktadır. Toplumun
  Birliği ve bütünlüğü için kile iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlanarak halka duyurması
  Gerekir. Diyen bir kişinin görüşüne katılıyor musunuz? neden?
  Katılıyorum çünkü televizyon, radyo, gazete, dergi vb. iletişim araçlarına gerek duyuyoruz.

  Sayfa 28
  Haklarım
  1.Yukarıdaki durumu anayasanın 21,14,20 ve 28 maddeleri aygunhoca.com çerçevesinde değerlendirerek aşağıya yazınız.
  21. Maddenin 1. cümlesinde şöyle der:”kimsenin konutuna dokunulamaz. bütün maddelerde insanların basın özgürlüğü konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliğinden, temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmaması ile ilgilidir.

  Sayfa 29
  Haklarım
  Anayasanın 20 ve 21. maddesini tekrar okuyarak aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
  1.Özel hayatın gizliliğini koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler oldu?
  Başka birisinin özel hayatına girip yalan bilgi yapılması kötü bir davranış olurdu.

  2.”insanların mutluluğu için gereken koşullardan biri de özel yaşamın gizliliğidir” Bu ifadede anlatılmak istenen ana düşünceyle ilgili görüşlerinizi yazınız. aygunhoca.com
  Özel yaşam insanlar için en önemli yaşam kaynağıdır. Özel hayatın ortaya çıkması çok üzücü bir durumdur.

  3.Konut dokunulmazlığını koruyan hukuksal düzenlemeler olmasaydı, sizce neler olurdu?
  Konut dokunulmazlığını herkes çiğnerdi çok kötü bir durum olurdu.

  4.Muhabirin görüşüne katılıyor musunuz? Neden?
  Bence muhabire katılıyorum. Çünkü bütün insanların oy gizliliği vardır ama bu adam bir insanın oy gizliliğini ortaya çıkarıyor.

  Sayfa 30
  Milli mücadelede iletişim
  1.İradeyi milliye gazetesi hani amaçla yayınlanmaya başlamıştır?
  Herkes bu gazeteden yararlansın diye basılmıştır.

  2.Ulusal bağımsızlık mücadelesinde “iradeyi milliye” gazetesi nasıl bir rol oynamıştır.
  Bütün Türk halkının bilgilendirilmesinde rol oynamıştır.

  3.Atatürk’ün milli mücadele süreci ve sonrası halkı bilinçlendirmek, ikna etmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla iletişim alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
  Atatürk birçok gazete kurmuştur ve yayımlamıştı.

  4.Günümüzde halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak için hangi iletişim aracı daha
  etkilidir?neden?
  Televizyon çünkü; hem görsel hem de sözel gösterim vardır.çok yönlü bir araçtır.

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun