7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.ünite Türk Tarihinde Yolculuk

Posted on
 • 11 Aralık 2011 Pazar
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 •  7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.ünite Türk Tarihinde Yolculuk
  3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

  Sayfa 59
  Kervansaraylar
  1.Türkiye Selçukluların kervansarayların yapımına ve işleyişine önem vermesinin sebebi nedir?
  Milletlerarası ticaret kervanlarının güvenliği ve dinlenmesi için kervansaraylar yapılmıştır.

  2.Sinop, Antalya ve Alanya şehirlerinin ortak yönü nedir?
  Liman kenti olmalarından dolayı ticaret gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

  3.Sinop ve Alaiye şehirlerindeki limanlara getirilen mallar hangi yollarla taşınabilirdi?
  Denizyolu ile taşınabilir.

  4.Sinop ve Alaiye’nin fethedilmesinin temel sebebi nedir?
  Ticaretin gelişmesinde önemli rol oynayan deniz ulaşımına sahip olmak için.

  5.Anadolu’nun her köşesinde bir Selçuklu kervansarayına rastlamak mümkündür. Özellikle Haçlı
  Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra sayıları hızla artmıştır. Bunun sebepleri nelerdir?
  Karayolu ile yapılan ticaretin güvenli bir şekilde yapılması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir yer tutmasından dolayı kervansarayların sayısı artmıştır.

  6. Kervansaraylar kaç kilometreaygunhoca.com aralıklarla yapılmıştır? Neden?
  Deve yürüyüşü ile günde 9 saat, yani 40 km esas alınarak yapılmıştır.

  7.Kervansaraylardan kimler yararlanmıştır?
  Yolcular, ticaret yapan kervanlar yararlanmıştır.

  8.Kervansaraylarının etrafının kalın taş duvarlarla çevrili olmasının sebebi ne olabilir?
  Zengin eşya taşıyan kervanlara güvenli bir sığınak olması için yapılmıştır.

  9.Kervansaraylarda Türk kültürünü yansıtacak hangi özellikler bulabiliriz?
  Mescitlerin olması, mimari yapısında Türk motiflerinin kullanılması.

  10.Kervansaraylarda konaklayan tüccarlar hangi ürünleri taşıyor olabilirler?
  Kumaşlar, değerli mücevheratlar, çeşitli kürkler, kuru gıda gibi ürünler taşınıyordu.

  11.Kervansarayların hizmetlerini günümüzde hangi kurum, kuruluş ya da hizmet sektörü vermektedir?
  Oteller, imarethaneler, sivil toplum kuruluşları.

  Sayfa 60
  Haçlılar evlerine dönüyor
  1.louis'in karşılaştığı insanların kağıdı kullanmaları, kadınların dokuduğ kumaşları, yemeğe katılan mazemeleri ve İtalyan gemicilerin kullandığı pusula etkilemiştir.

  2.hem üzülüyor hem seviniyor.

  3.çorba tarifi ve kumaş çünkü çok hoşuna gidiyor.

  Sayfa 61
  Belgeleri Yorumlama
  1.A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinin nasıl olacağı konusunda Gündüz Bey’in
  düşüncelerine katılmakta mıdır?
  Katılmamaktadır.

  2. A kaynağına göre Osman Gazi, ülkelerin fetihlerinde nasıl bir yol izlenilmesini düşünmektedir? Sizde Osman Gazi’nin bu görüşüne katılıyor musunuz? Neden? aygunhoca.com
  Bir yeri yakıp yıkarak fethetmek doğru değil, komşularımla iyi geçinip dostluk edinmeliyiz. Bende Osman Gazi’nin düşüncesine katılıyorum. Kötülükle bir sonuca ulaşılamaz.

  3.B kaynağına göre Osman Gazinin Bilecik tek rufuyla iyi olan ilişkilerine neler kanıt olarak gösterilebilir?
  Daima dostluk göstermesidir.

  4.C kaynağına göre pazarda yaşana olay nedir? Bu olay karşısında Osman Gazi’nin verdiği karar onun hangi kişisel özelliğine kanıt olarak gösterilebilir.

  Germi yanlının birisi bir bardak almış. hiçbir şey vermemiş. Bu Bizanslı gelmiş Osman gaziye
  Şikâyet etmiş.

  Sayfa 62
  Osmanlı Genişliyor
  1.Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde hangi yönde genişlemiştir?
  Fetihler yapılarak toplarları genişlemiş, bununla beraber ticaret alanında da gelişmiştir.

  2.Osmanlı Devleti’nin belirlediğiniz yönde ilerlemesinin sebepleri nelerdir? İlerlemesini kolaylaştıran etkiler nelerdir. aygunhoca.com
  Anadolu’da ve Balkanlarda siyasal birliğin bulunmaması, Merkeziyetçi bir devlet anlayışı benimsenerek hâkimiyetin tek elde toplanması, Devletin Bizans sınırında kurulması, ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, Doğudan gelen yoğun Türkmen göçleriyle nüfus üstünlüğünün sağlanması ve asker ihtiyacının karşılanması, Düzenli ve güçlü orduların kurulması gibi faktörler etkili olmuştur.

  Sayfa 64
  “Kuruluş” Filmi çalışma Kâğıdı
  1.Film hangi tarihler arasındaki olayları anlatmaktadır?
  Filmin tarihi bilinmemektir.

  2.Film hangi sahne ile başlıyor?
  Osmanlı dönemini anlatıyor.

  3.Filmde hangi şehirler ve tarihi mekânlar var?
  Filmin büyük bir bölümü Osmancığın küçüklüğü ve gençliğini geçirdiği söğütte Domaniç’e geçmiştir.

  4.Filmde hangi tarihi karakterler yer almaktadır?
  Osmancık, padişah ve diğer kişiler.

  5.Filmde yer alan kadın karakterler kimlerdir? Anadolu kadınlarının, Anadolu’nun Türkleşmesindeki rolü ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri neler olmuştur?
  Anadolu kadınları Türkleşmesindeki rolü çok büyüktür.

  6.Filmde sizi en çok etkileyen karakterler hangileridir?
  Osman ve padişah.

  7.Filmde sizi en çok hangi sahneaygunhoca.com etkilemiştir? Neden?
  Osman gazi Han’ın ölüm döşeğinde olması.

  8.Kayı boyunun beyi Ertuğrul Gazi, beyliğini kime bırakmayı düşünmektedir? Bunun için
  Kimlerden görüş almıştır.
  Ertuğrul Gazi beyliğini Osmancığa vermeyi düşünmüştür.

  9.Osman Bey’in gördüğü rüya ne anlatmaktadır?
  Rüyasında Osman’a beyliğini verdiğini görür.

  10.Kayı boyunun başına geçecek kişiyi belirlemek için nasıl bir yol izlenmiştir?
  Osman’a öğüt vermiş ve Osman’ı takip etmiştir.

  11.Bizans halkı ile Türk halkının kıyafetleri, evleri, kullandıkları eşyalar arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
  Bizanslıların giydiği ve Türklerin giydiği elbise çok farklıdır.

  12.Bizans tekfurları ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldır?
  Araları çok iyidir.

  13.Kulacahisar ele geçirildikten sonra Osman Bey buradaki halka nasıl bir konuşma yapıyor?
  Çok uzun bir konuşma yapıyor.

  14.”Aman dilemek” ne anlama gelmektedir?
  Herhangi bir mücadele sırasında yenilginin anlaşıldığı anda daha fazla kayıp vermemek veya
  Canının bağışlanmasını sağlamak için karşı taraftan af ve merhamet istemek.

  15.Osman Bey’in arkadaşları kimlerdir? Bu isimlerle ilgili araştırma yapınız.
  Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Aykut Alp, Konur Alp ve Turgut Alp

  16.Konya’daki Türkiye Selçuklu Sultanı ile Osman Bey’in ilişkileri nasıldı?
  Araları çok iyiydi.

  17.Kazandığı başarılardan sonra Konya’daki Selçuklu sultanı, Osman Bey’e neler göndermiştir? Bunun anlamı ne olabilir?
  Osman Bey’e çok özel eşyalar göndermiştir.

  18.Filmde Osman Bey’in liderlik özellikleri için neler söylenebilir?
  Çok liderce davranmıştır.

  19.Osman Bey arkadaşları ile yaptığı toplantıda illerin yönetimini kimlere bırakmaktadır?
  Tekfurlara bırakmıştır.

  20.Osman Bey’in oğluna vasiyeti nedir?
  Bursa’da gümüşlü kubbenin altına koyması. Bu, O’nun soy sop ülküsü yaptığı rüyasının
  gerçekleşmesi demektir. Ancak, o zaman gülümseyerek “hoş geldin, hoşnutluk getirdin”
  diyebilecektir ölüme.

  21.Film nasıl sona eriyor? Yorumlayınız.
  Osman Bey ulaşmak istediğine sonunda ulaşıyor.

  22.Filmin nasıl sona ermesini isterdiniz? Filmin devamını çekme şansınız olsaydı nasıl devam ederdiniz?
  Bence film böyle sona ermeli.

  23.Filmi seyrettikten sonra merak ettiğiniz konular nelerdir? Bu konularla ilgili araştırma yaparak Ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
  Osman Bey’in hayatını çok merak ediyorum.

  Sayfa 66
  Fetih ve Fatih
  1.İstanbul 15.yüzyılda fethedilmiş olmasına rağmen aygunhoca.com yabancı bir sanatçının böyle bir çalışma yapmasının sebepleri ne olabilir?
  İstanbul’un Fethinin dünyaca önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

  2.Tabloda kimler tasvir edilmiştir?
  Fatih Sultan Mehmet, askerlerimiz, sancaklarımız

  3.Tabloda çizilen mekân neresidir?
  İstanbul’un surlarından giriş kapısı.

  4.Ressam siz olsaydınız fetih ve Fatih sultan Mehmet’le ilgili neleri, nasıl çizerdiniz? Yukarıdaki boşluğa çiziniz.
  Gemilerin karadan Hariç’e indirilişini çizerdim.

  Sayfa 67
  Fetihten önce
  1.etrafı surlarla ve denizlerle çevrili olması, sadece denizden saldırı imkanı olması

  2.bursa osmanlı devletinin başkentiydi.

  3.deniz ticaretinde önemli gelişmeler sağlanabilmesi için istanbuln fethi önemliydi.ticaret tam gelişmiş değildi.

  4.deniz ticaretinin tam gelişebilmesi için istanbulun fethi çok önemliydi.

  Fetihten sonra
  1.rumeli hisarını yapmışlar ve gemileri karadan yürütmüşler.
  2.çünkü;istanbul önemli ticaret ve deniz şehriydi.
  3.hem marmara hemde karadeniz de üstünlük sağlıyor.
  4.osmanlının merkezi otoritesi güçleniyor.

  Sayfa 68
  Dayanaklarımız
  A-Coğrafi Konum
  Coğrafi konumun Osmanlı Devleti’ndeki rolü ile ülkemizin jeopolitik konumunun uluslar arası ilişkilerdeki rolünü karşılaştırınız.
  Osmanlı Devleti çok geniş topraklara sahiptir. Deniz ticareti çok önemli yer
  Tutuyordu. Ülkemizin ise toprak sayısı az olmasına karşın dünyada önemli bir yere sahiptir.
  B-Yerleşme
  Osmanlı Devleti Kuruluş dönemindeki göç sebepleriyle günümüzde ülkemizde yaşanan göçlerin sebeplerini karşılaştırınız. aygunhoca.com
  Osmanlı Devleti zamanında yaşanan göçler genellikle güvenlik, biten kaynakların yerine yeni kaynaklar arayışından kaynaklanmakta idi, günümüzde ise halkın geçimini sağlamak için iş bulmak için fabrika ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu yerlere göç etmektedirler.
  C-Askeri Yapı
  Osmanlı Devleti ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzerlik ve farklılıkları nelerdir?
  Teknolojik yönünden farklılıklar olmasına karşın, vatan millet sevgisi ile disiplin yönünden benzerlikler bulunmaktadır.
  D-Ekonomik ve sosyal yapı
  Osmanlı Devleti’nde tarım dışında küçük işletmelerde genelde el işçiliğine dayalı olarak üretim yapılıyordu. Bu durumun sebeplerini günümüz şartlarını göz önünde bulundurarak değerlendiriniz
  Sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte el işçiliğinin önemi pek kalmamıştır. Fabrikalarda kurulan en son
  Teknoloji ile seri üretim yapılarak insan gücüne dayanmayan bir üretim anlayışı mevcuttur.

  Sayfa 70
  Yelkenler Fora
  1.Türk donanmasının temelleri ne zaman atılmıştır?
  Osmanlıların ilk zamanlarda küçük de olsa Karamürsel, Edincik ve İzmit'te tersane kurmuşlar.
  Gelibolu‘nun Fethinden sonra burada bir tersane kurularak denizcilik yolunda ilk önemli adim atılmış.

  2.Çaka bey’in donanmasını kurduğu yer hangi şehrimizdedir?
  İzmir de kurmuştur.

  3.Selçuklu Döneminde Türkler, ticaret gemilerinin geçişinde neden boğazları kullanmamışlardır?
  Boğazlardan geçişin güvenil olmamasından dolayı.

  4.Hangi Anadolu beylikleri bulundukları coğrafyanın etkisi ile denizcilikle ilgilenmişlerdir?
  Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri

  5.Osmanlı donanmasının oluşturulmasında neler etkili olmuştur?
  Osmanlı denizciliğinin temelinde, Anadolu Selçuklu Devleti, Aydın oğulları ve Karesi Beyliği
  gibi komsu devlet ve beyliklerin teknik ve tesirleri bulunmaktadır.

  6.Osmanlı Devleti, tersane ve deniz üssü olarak neden İzmit, Gelibolu ve daha sonra İstanbul’u tercih etmiştir?
  Boğazların güvenliğini sağlamak için tercih edilmiştir.

  7.Osmanlı devleti, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de ticareti kontrol altında tutmak ve güvenliği sağlamak için hangi devletlerle mücadele etmiştir? aygunhoca.com
  Venedik ve Cenevizlerle mücadele etmişlerdir.

  8.Denizlerdeki hangi fetihler ve mücadeleler Osmanlı Devleti’nin karadaki gücünü arttırmıştır?
  İstanbul’un fethi onları güçlendirmiştir.

  9.Osmanlı Devleti’nin denizlerde aldığı başarısız sonuçların sebepleri nelerdir?
  Çok güçlü bir ordularının olmaması.

  10.Osmanlı Devleti, denizlerde aldığı başarısız sonuçların ardından ne tür tedbirler almıştır?
  Ordusunu daha çok güçlendirmek için daha çok çalışmıştır.

  11.Teknik gelişmeler, denizcilik faaliyetlerini nasıl etkilemiştir?
  Çok olumlu bir şekilde etkilemiştir.

  Sayfa 72
  Bursa’da Zaman
  1.şiirde, Bursa’yı temsil eden hangi öğeler bulunmaktadır?
  Padişahlar yönetmiştir.

  2.Şiirde geçen mekânlardan hangileri günümüzde Bursa’da yer almaktadır?
  Osman Gazi Türbesi, Yeşil Hamam.

  3.”ihtiyar çınar” sözü neyi simgelemektedir?
  Çok eskiden beri yaşadığı için ona ihtiyar çınar denir.

  4.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin araştırarak yazınız?
  Şadırvan: Genellikle cami avlularında bulunan çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli veya açık havuz.
  Avlu: Bir yapının önünde veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarla veya çitle alan.
  Menkıbe: Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye.
  Musiki: Müzik.
  Tılsım: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.

  Sayfa 73
  İl Yıllığı Oluşturalım
  İlinizin adı: Ankara
  Coğrafi Konumu: etrafı bozkırlarla kaplı, yer yer dağlık alanları mevcut olan yer.
  İklimi: kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur.
  Yer Şekilleri: dağlık ve engebeli alanlara olmasına karşı tarıma elverişli arazilere mevcuttur.
  Tarihi: Bilinen tarihi en az 10 bin yıl öncesine, Eski Taş Çağı’na ulaşan Ankara, Hititleri, Frigleri, lidyalıları,hemenisleri (Persler), Makedonyalıları, Galatları (Keltler), Romalıları,Selçukluları ve Osmanlıları ağırlamış, Batı ve Doğu medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Geçmişte, Galatlar'ın bir boyu olan Tektosaglara ve sonrasında Friglere başkentlik eden kent, aygunhoca.com 1923'ten beridir de Türkiye Cumhuriyetine başkentlik etmektedir.
  Ekonomik Faaliyetleri: Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Bu sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa istihdam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. Ankara il genelinde toprakların %60'ı tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Geçmişte yapılan ekonomik faaliyetler: Tarım ve hayvancılıktır.
  Nüfus ve yerleşme: Ankara’nın nüfusu 2009 sayımına göre 4.306.105’dir. Bölgelere göre farklılık göstermektedir. Şehir merkezine doğru yoğunlaşan bir yerleşim vardır. Dışa açıldıkça yerleşim yerleri seyrekleşmektedir.
  Geçmişte nüfus ve yerleşme: Ankara başkent olmadan önce nüfusu 74.553’dü .yerleşim yerleri dağınıktı
  Tarihi ve turistik yerler: anıtkabir, Ankara kalesi, ak köprü, Etnografya Müzesi’dir.

  Sayfa 74
  A 1.İnternet haberinin yazılma sebebi ne olabilir?
  Toplumu herhangi bir konuda bilgilendirmek.

  2.Mehter müziğinin Avrupa’daki bestecileri etkilemiş olmasının sebepleri neler olabilir?
  İnsanın ruhunu etkilemesi, Avrupalı bestecilere ilham kaynağı olması,

  3.İkinci paragrafta geçen “Türklerin Avrupa’yı zorlamaları, Viyana kapılarında sona erdi. Ama askeri bandolarının gürleyen davul ve zurnaları, Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğine ilham veren bir miras bıraktı.” cümlesini yorumlayınız.
  Türkler mehter müziği ile savaşmışlardır. Mehter müziğinde kullanılan esturmanlar Haydın, Mozart ve beeethoven’ın müziğinin ilham kaynağı olmuştur.

  4.Fetih müziğinin hala İstanbul’daki askeri müze’de çalınmasının sebebi ne olabilir?
  Ziyaretçilere heyecan vermesidir.

  5.Mehter müziğinin dışında başka kültürleri etkileyen Türk kültürüne ait hangi ögeler biliyorsunuz? Yazınız.
  Saz. Piyano, bağlama, flüt, vb. gibi şeyler vardır.

  Sayfa 75
  Avrupa’da Mehter
  Et 1.Avrupa’yı hangi konularda nasıl etkiledik? Örnekler veriniz.
  Fethettiğimiz yerlerdeki etnik toplumların yaşantılarına ve dini inanışlarına karışmayarak
  onların gönlüne taht kurmuşuz. Mehter müziğimizle müzisyenlere ilham kaynağı olmuşuz.

  2.Avrupa’dan hangi konularda nasıl etkilendik? Örnekler veriniz.
  Mehter müzisyenlerimizle ilham kaynağı olduk.

  3.Avrupa-Osmanlı etkileşimini değerlendiriniz.
  Avrupa Osmanlı Devletiyle iyi bir ilişki içindedir.
  kiledik, etkilendik ama nasıl?

  Sayfa 77
  Türk Kültürü
  1.Karşı sayfada yer alan kaynaklardaki Türk kültürüne ait öğeler nelerdir?
  Türkler herkese yiyecek ikram ederler.

  2.Seyyahlar, bu gözlemlerini yazarken nelerden ve kimlerden etkilenmiş olabilirler? aygunhoca.com
  En çok Türk insanların misafirperverliği ilgi çekmiştir.

  3.Seyyahlar bu gözlemlerini kimler için yazmışlardır?
  Türkler için yazmışlardır.

  4.Metinlerdeki benzer kültür öğelerini farklı seyyahlar nasıl yorumlamışlardır?
  Hepside farklı farklı şeyler yorumlamışlardır.

  5.Metinlerde geçen uygulamalar günümüzde hala mevcut mu?
  Bazıları mevcut bazıları mevcut değil.

  6.Metinlerdeki kültür öğelerinden günümüze kalanlar var mı? Varsa hangileridir?
  Eskiden Türklerin misafirperverliği çok iyiydi şimdi ise yine aynı durumda.

  Sayfa 78
  Islahatlarla kurumlar
  ULAŞIM = İzmir _ Aydın demir yolu hattı 1856
  HABERLEŞME = posta teşkilatı 1840 telgraf müdürlüğü
  HUKUK = ilk osmanlı yasası 1876 jandarma teşkilatı
  EĞİTİM = galatasaray lisesi kuruldu 1868 tıp okulu açıldı.
  EKONOMİ = memleket sandıkları kuruldu. Ziraat bankası kuruldu.

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun