7. Sınıf Sosyal Bilgiler çÇalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları

Posted on
 • 23 Kasım 2011 Çarşamba
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:
 • 7. Sınıf Sosyal Bilgiler çÇalışma Kitabı 1. Ünite Cevapları  Sayfa 20-21-22-23-24-25-26-27


  1.UNITE                                                   20 SAYFA
                           İLETİŞİM   VE  İNSAN  İLİŞKİLERİ
                                                 1. İŞARET DİLİ
  1. Nasrettin hoca ve yabancı bilgin birbirlerinin konuştuğu dili nasıl yorumluyor?
  cvp: Nasrettin hocanın pek yaman olduğu
  2. Yabancı bilgin ile N.Hoca'nın arasındaki iletişimi değerlendiriniz.
  cvp: Sessiz sinema gibi konuşmaları
  3. İletişimde konuşmanın dışında başka hangi unsurlar önemlidir?
  cvp: Vücut mimikleri
  4. İletişim kurarken sizin de N.Hoca'nın yaşadığı duruma düştüğünüz oldumu? Bu
  durumu kendi davranışınızla karşılaştırınız.
  cvp: Hayır farklıdır

  Kaynak:http://aygunhoca.com/
                                                4.YAŞADIKLARIMIZ                         23.sayfa
  1. Hangi davranış ve tutumlar iletişimi engeller?
  cvp: 6
  2. Günlük yaşamınızda etkili iletişime örnek olan ya da iletişimibozan bir olay örnek veriniz?
  cvp: 2,5,6,7
  3. Arkadaşlıkları başlatmak kadar sürdürmek de önemlidir.Arkadaş ve dostlukları sürdürmek için neler yapılmalıdır?
  cvp: 1,3,5,7
  4. Yavuz'un arkadaşları ile iletişiminde halen devam eden problemleri neler olabilir?
  cvp: 3,4
  5. Etkili iletişim kurmak için neler yapılmalıdır?
  cvp:3,4

  5.BEN DE BİLİYORUM                             24 SAYFA  
  1.insanlar hangi özelliklerini seçme hakkına sahip değildirler?
  cvp: Dalga geçme
  2.''Her insan farklıdır.''cümlesinde anlatılmak istenen ana düşünceyi,yukarıdaki hikaye ile ilişkilendirerek aşağıya açıklayınız.
  cvp: Sema'da arkadaşlarından farklı
  3.Farklı fiziksel ve zihinsel özellikler taşıyan kişilere nasıl davranıyorsunuz?
  cvp: Nasıl gerekiyorsa
                        7.DOĞRU BİLGİ ALMA/VERME                          26 sayfa
  1.İlk kaynaktaki haberin halka duyurulması gerekli mi?niçin?
  cvp: Hayır.Olayın iyice anlaşılması gerekir.
  2.Garip toy'un yerinde siz olsaydınız bu yaşadığınız olay karşısında neler hissederdiniz?                                                                                
  cvp:İftiraya kurban gitmiş.
  3. Sizce Garip toy'un ailesi ve yakınları yaşadıkları bu olay karşısında neler hissetmiş olablirler?
  cvp: Şikayet etmişlerdir,kızmışlardır.
  4. Sizce Grip toy hakkında yazılan bu haber,onun bundan sonraki yaşantısını nasıl etkiler?
  cvp: Kötü ve korkulu
  5. Bir gazeteci olarak bu haberi yeniden yazmanız gerekseydi nasıl yazardınız?neden?
  cvp: Yanlış anlaşılma.
  6. Gazeteci doğru haber verme sorumluluğunu yerine getirmeyince bundan kimler etkilenir?
  cvp: Toy ailesi ve yakınları
  7. Garip toy,uğradığı haksızlığı nasıl ortadan kaldırabilir?Bu konuyu araştırarak aşağıdaki boşluğayazınız.Yalan haber olgusunda okuyusunda nasıl etkilenir?
  cvp: Gazetede yanlış olduğunu yazardım.Okuyuculara yanlış yol açabilir.
                                   8.İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ                  27 SAYFA
  1.Gündelik yaşamınızda,gazete,dergi,radyo ve tv'nin olmadığı bir günü hayal edin.O gün yaşamınız nasıl olurdu?
  cvp: sıkıcı vb.
  2. Ne tür haberleri ve bilgileri gazete,radyo,tv ve internet'ten edinebiliyorsunuz?
  cvp: Herşeyden bilgi edinirim.
  3.Anayasa'mızın 28.maddesinin 1.cümlesi''Basın hürdür,sansür edilemez.'' der.Basın hür olmadığında sizce neler olabilir?Böyle bir maddenin Anayasa'da yer almasının gerekçeleri neler olabilir?
  cvp: Basın hür olmasa herkes istediği gibi basını kullanabilir.Bu maddenin anayasa'da basınla ilgili bir bölümünde olur.
  4. ''Farklı fikirlerin ortaya çıkması ve tartışılması toplumda bölünmelere neden olmaktadır.Toplumun birliği ve bütünlüğü için kitle iletişim araçlarının bir olayı aynı açıdan yorumlayarak halka duyurması gerekir.''diyen bir kişinin görüşüne katılıyor musunuz?Neden?
  cvp: evet.çünkü: hakkını koruyordu.
  Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun